Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  ISO 9001, најпопуларниот стандард во светот за менаџмент со квалитет е под ревизија, a новата верзија треба да биде публикуваа до крајот на 2015 година.
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Најчестите труење од млекото и млечни производи произлегува од присуството на Salmonella spp. и поради тоа е потребна нивна редовна контрола.
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Чуствувајте се безбедни кај Вашиот стоматолог бидејки инструментите и материјалите што ги користи во својата работа исто така се стандaрдизирани
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Определување на патулин во овошни сокови и пире од овошје за доенчиња и мали деца
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Квалитет на вода - Определување на флуориди
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Купете го македонскиот стандард МКС 1001:2012 кој е наменет за производи чија намена е да се употребуваат како енергенс за добивање на топлинска енергија за домашна, комерцијална и индустриска примена

Новости

Jавна расправа по Н МКС

Број на стандард
Фаза
ТК
Предвиден
Реализиран
Краj на ЈР
ИСРМ ТК 17
2014-09-30
2014-09-30
2014-11-08
ISO 12010:2012; EN ISO 12010:2014
Квалитет на вода - Одредување на кратко поврзување полидлорид алкани (SCCPs) во вода - Со метода на користење со гасна масена хроматографска спектрометрија (ISO 12010:2012)
Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in water - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) (ISO 12010:2012)
ИСРМ ТК 17
2014-09-30
2014-09-30
2014-11-08
EN 12341:2014
Aмбиентен воздух – Стандардна метода на гравиметриско мерење за одредување на ЦЧ10 (PM10) или ЦЧ2,5 (PM2,5) масена фракција од суспендираните цврсти честички
Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter
ИСРМ ТК 40
2014-09-17
2014-09-17
2014-12-17
Еврокод 3: Проектирање челични конструкции – Дел 1-1: Општи правила и правила за згради - Национален анекс
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings - National annex