Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  ISO 9001, најпопуларниот стандард во светот за менаџмент со квалитет е под ревизија, a новата верзија треба да биде публикуваа до крајот на 2015 година.
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Најчестите труење од млекото и млечни производи произлегува од присуството на Salmonella spp. и поради тоа е потребна нивна редовна контрола.
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Чуствувајте се безбедни кај Вашиот стоматолог бидејки инструментите и материјалите што ги користи во својата работа исто така се стандaрдизирани
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Определување на патулин во овошни сокови и пире од овошје за доенчиња и мали деца
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Квалитет на вода - Определување на флуориди
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Купете го македонскиот стандард МКС 1001:2012 кој е наменет за производи чија намена е да се употребуваат како енергенс за добивање на топлинска енергија за домашна, комерцијална и индустриска примена

Новости

Jавна расправа по Н МКС

Број на стандард
Фаза
ТК
Предвиден
Реализиран
Краj на ЈР
ИСРМ ТК 8
2014-09-30
2014-09-30
2014-11-08
EN 1947:2014
Противпожарни црева - Полу - крути монтажни црева и цревни структури за пумпи и возила
Fire-fighting hoses - Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehicles
ИСРМ ТК 40
2014-09-30
2014-09-30
2015-01-08
Еврокод 5: Проектирање дрвени конструкции – Дел 1-1: Општо – Општи правила и правила за градби - Национален анекс
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings - National annex
ИСРМ ТК 17
2014-09-30
2014-09-30
2014-11-08
CEN/TS 16645:2014
Амбиентен воздух- Метода за мерење на benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, dibenz[a,h]anthracene, indeno[1,2,3-cd]pyrene and benzo[ghi]perylene
Ambient air - Method for the measurement of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, dibenz[a,h]anthracene, indeno[1,2,3-cd]pyrene and benzo[ghi]perylene