Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Сладоледи на млечна база и мешавини на сладоледи - Определување на содржина на масти - Гравиметриски метод (Референтен метод) (ISO 7328:1999)
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Машини за преработка на храна – Машини за сечење на леб – Барања за безбедност и хигиена
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Автомобилски горива - Оцена на квалитетот на бензинот и дизелот - Систем за мониторинг на квалитетот на горивата (FQMS)
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Најчестите труења од млекото и млечните производи произлегува од присуството на Salmonella spp. и поради тоа потребна е нивна редновна контрола
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Определување на патулин во овошни сокови и пире од овошје за доенчиња и мали деца
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Производи од гума -Упатства за складирање
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Стаклени и порцелански емајли – Определување на површинската цврстина според Мосовата скала

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 8
2015-05-30
2015-07-16
prEN 15316-4-10
Грејни системи и ладилни системи базирани на вода во зградите – Метод за пресметка на енергетските барањата на системот и ефикасноста на системот – Дел 4-10: Ветерни системи за производство на електрична енергија
Heating systems and water based cooling systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-10: Wind power generation systems
ИСРМ ТК 32
2015-03-30
2015-07-06
IEC TS 61400-13:2001; FprEN 61400-13:2015
Ветерни турбини – Дел 13: Мерење на механички оптоварувања
Wind turbines - Part 13: Measurement of mechanical loads
ИСРМ ТК 8
2015-05-30
prEN 15004-2
Фиксни системи за гасење пожар - Гасни системи за гасење - Дел 2: Физички карактеристики и проектирање на системот на гасните системи за гасење со FK-5-1-12 полнење
Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK-5-1-12