Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-01
ISO/DIS 13120; prEN ISO 13120
Информатика во здравство - Синтакса за претставување на содржината на системите за класификација во здравството - Јазик за означување на класификацијата (ClaML) (ISO 13120:2017)
Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO/DIS 13120:2017)
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 62386-101:2014/prA1:2017
Дигитален адресибилен светлосен интерфејс - Дел 101: Општи барања - Системски компоненти
Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
ISO/TS 21719-2:2018; CEN ISO/TS 21719-2:2018
Електронска наплата Персонализација на опремата во возилата Дел 2:Користење на наменски системи со мал досег (ISO/DTS 21719-2:2017)
Electronic fee collection - Personalization of on-board equipment (OBE) - Part 2: Using dedicated short-range communication (ISO/TS 21719-2:2018)