Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  ISO 9001, најпопуларниот стандард во светот за менаџмент со квалитет е под ревизија, a новата верзија треба да биде публикуваа до крајот на 2015 година.
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Најчестите труење од млекото и млечни производи произлегува од присуството на Salmonella spp. и поради тоа е потребна нивна редовна контрола.
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Чуствувајте се безбедни кај Вашиот стоматолог бидејки инструментите и материјалите што ги користи во својата работа исто така се стандaрдизирани
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Определување на патулин во овошни сокови и пире од овошје за доенчиња и мали деца
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Квалитет на вода - Определување на флуориди
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Купете го македонскиот стандард МКС 1001:2012 кој е наменет за производи чија намена е да се употребуваат како енергенс за добивање на топлинска енергија за домашна, комерцијална и индустриска примена

Новости

Jавна расправа по Н МКС

Број на стандард
Фаза
ТК
Предвиден
Реализиран
Краj на ЈР
ИСРМ ТК 8
2014-09-30
2014-09-30
2014-11-08
EN 1866-2:2014
Мобилни противпожарни апарати – Дел 2: Барања за изработка, отпорност на притисок и механички тестови за апаратите за гаснење, со максимум дозволен притисок еднаков на или понизок од 30 бари, кои се во согласност со барањата на EN 1866-1
Mobile fire extinguishers - Part 2: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers, with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 1866-1
ИСРМ ТК 8
2014-09-30
2014-09-30
2014-11-08
EN 15269-5:2014
Проширена примена на резултати од тестови за пожарна отпорност и/или контрола на чад за системи од врата, капак и прозор што се отвара, вклучувајки ги и елементите од градежниот оков - Дел 5: Пожарна отпорност на зглобни и ротирачки застаклени метални врати и прозорци што се отвараат
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 5: Fire resistance of hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows
ИСРМ ТК 8
2014-09-30
2014-09-30
2014-11-08
EN 694:2014
Противпожарни црева - Полу - крути - црева за фиксни системи
Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems