Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Чуствувајте се безбедни кај Вашиот стоматолог бидејки инструментите и материјалите што ги користи во својата работа исто така се стандaрдизирани
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Купете го македонскиот стандард МКС 1001:2012 кој е наменет за производи чија намена е да се употребуваат како енергенс за добивање на топлинска енергија за домашна, комерцијална и индустриска примена
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Квалитет на вода - Определување на флуориди
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Најчестите труење од млекото и млечни производи произлегува од присуството на Salmonella spp. и поради тоа е потребна нивна редовна контрола.
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Определување на патулин во овошни сокови и пире од овошје за доенчиња и мали деца

Новости

Jавна расправа по Н МКС

Број на стандард
Фаза
ТК
Предвиден
Реализиран
Краj на ЈР
ИСРМ ТК 34
2013-11-30
2013-11-30
2014-03-06
ISO/IEEE 11073-10102:2014; EN ISO 11073-10102:2014
Информатика во здравство - Комуникација со медицински уред од местото на згрижување - Дел 10102: Номенклатура: Означени ECG (ISO/FDIS 11073-10102:2013)
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10102: Nomenclature - Annotated ECG (ISO/IEEE 11073-10102:2014)
ИСРМ ТК 34
2013-11-30
2013-11-30
2014-03-06
ISO/IEEE 11073-10417:2014; EN ISO 11073-10417:2014
Информатика за здравство – Комуникација на лични здравствени уреди - Дел 10417: Специјализација (намена) на уреди – Мерач на гликоза (ISO/FDIS 11073-10417:2013)
Health informatics - Personal health device communication - Part 10417: Device specialization - Glucose meter (ISO/IEEE 11073-10417:2014, Corrected version 2014-05-01)
ИСРМ Совет
2014-06-30
2014-06-30
2014-08-15
EN 55016-2-3:2010/A2:2014
Спецификација за апарати и методи за мерење радиопречки и имуност од нив - Дел 2-3: Методи за мерење радиопречки и имуност од нив - Мерења на зрачени радиопречки
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements