Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Прашалник Прашалник
2018-06-08

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 25
2018-08-30
2018-10-01
CEN/TS 17195:2018
Градежни производи: Оцена на ослободување на штетни супстанции - Анализа на неоргански супстанции во елуати
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in eluates
ИСРМ Совет
2018-08-30
2018-10-01
EN IEC 60404-6:2018
Магнетни материјали -- Дел 6: Методи за мерење на магнетните својства на магнетно меки метални материјали и материјали во прав во фреквентен опсег од 20 Hz до 200 kHz со примена на прстенести пробни примероци (идентичен со EN 60404-6:2003)
Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens
ИСРМ ТК 19
2018-09-17
2018-10-15
prEN 12463
Машини за преработка за храна - Машини за полнење и придружни машини - Барања за безбедност и хигиена
Food processing machinery - Filling machines and interchangeable equipment - Safety and hygiene requirements