Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Сладоледи на млечна база и мешавини на сладоледи - Определување на содржина на масти - Гравиметриски метод (Референтен метод) (ISO 7328:1999)
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Машини за преработка на храна – Машини за сечење на леб – Барања за безбедност и хигиена
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Автомобилски горива - Оцена на квалитетот на бензинот и дизелот - Систем за мониторинг на квалитетот на горивата (FQMS)
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Најчестите труења од млекото и млечните производи произлегува од присуството на Salmonella spp. и поради тоа потребна е нивна редновна контрола
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Определување на патулин во овошни сокови и пире од овошје за доенчиња и мали деца
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Производи од гума -Упатства за складирање
 • Каде и да погледнете ќе најдете стандард!
  Стаклени и порцелански емајли – Определување на површинската цврстина според Мосовата скала

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 35
2015-02-28
2015-04-06
ISO 16828:2012; EN ISO 16828:2014
Испитување без разрушување - Испитување со ултразвук - Дифракциона техника со време на прелет како метод за детектирање и определување на големината на дисконтинуитетите (ISO 16828:2012)
Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Time-of-flight diffraction technique as a method for detection and sizing of discontinuities (ISO 16828:2012)
ИСРМ ТК 35
2015-02-28
2015-04-06
ISO 9606-1:2012; EN ISO 9606-1:2013
Тест за квалификација на заварувачи - Заварување со топење - Дел 1: Челици (ISO 9606-1:2012 вклучувајќи Кор 1:2012)
Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO 9606-1:2012 including Cor 1:2012)
ИСРМ ТК 35
2015-02-28
2015-04-06
ISO 10675-2:2010; EN ISO 10675-2:2013
Испитување без разрушување на завари - Нивоа на прифатливост за радиографско испитување Дел 2: Алуминиум и негови легури (ISO 10675-2:2010)
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys (ISO 10675-2:2010)