Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-09-30
2017-11-01
FprEN 6049-003
Воздухопловна серија - Електрични кабли, инсталирање - Заштитна обвивка од мета-арамидни влакна - Дел 003: Плетени, тубуларни, што може да се прошируваат - Стандард за производ
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 003: Braided, tubular, expandable - Product standard
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
ISO/DIS 80000-3; prEN ISO 80000-3

Quantities and units - Part 3: Space and time (ISO/DIS 80000-3:2017)
ИСРМ Совет
2017-08-30
2017-11-01
prEN 507
Производи од лим за покривни обвивки - Спецификација за целосно поддржани производи од алуминиумски лим за покривни обвивки (идентичен со EN 507:1999)
Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for fully supported products of aluminium sheet