Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 21
2016-11-30
2017-03-06
prEN 63024:2016
Барања за уреди за автоматско превклучување (ARDs) за прекинувачите - RCBOs- RCCBs наменети за домаќинства и слична употреба
Requirements for Automatic Reclosing Devices (ARDs) for circuit-breakers, RCBOs, RCCBs for household and similar uses
ИСРМ ТК 34
2016-11-30
2017-03-06
ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC 27001:2013; EN ISO/IEC 27001:2017
Информациска технологија -- Безбедносни техники - Системи за управување со безбедност на информации - Барања (ISO/IEC 27001:2013)
Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)
ИСРМ ТК 31
2016-12-30
2017-04-06
prEN 62386-333:2016
Дигитално адресиран интерфејс за осветление - Дел 333: Посебни барања за контролните уреди - Рачна конфигурација ( тип на функција 33)
Digital addressable lighting interface - Part 333: Particular requirements for control devices - Manual Configuration (feature type 33)