Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
IEC 60332-3-23:2000; EN 60332-3-23:2009/prA2:2017
Испитување на електрични и фибер-оптички кабли во услови на пожар - Дел 3-23: Испитување на вертикално ширење на пламенот кај вертикално-монтираните снопови од жици или кабли - Категорија В
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
EN 14067-4:2013/prA1:2017
Опрема за железници - Аеродинамика - Дел 4:Барања и процедури за испитување на аеродинамика на отворена пруга
Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test procedures for aerodynamics on open track
ИСРМ ТК 36
2017-11-30
2017-12-15
ISO 13254:2010; EN ISO 13254:2017
Пластични цевководни системи - Термопластични цевководни системи за примена без притисок - Тест метод за водонепропустливост (идентичен со EN 1053:1995)
Thermoplastics piping systems for non-pressure applications - Test method for watertightness (ISO 13254:2010)