Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 8
2018-10-30
2018-12-01
ISO/CD 11925-2; prEN ISO 11925-2
Реакција на тестови за пожар - Запалливост на градежни производи изложени на директно дејство на оган - Дел 2: Тест за единечен извор на оган (ISO/DIS 11925-2:2018)
Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO/DIS 11925-2:2018)
ИСРМ ТК 27
2018-10-30
2018-12-01
prEN 13617-4
Бензински станици - Дел 4: Безбедносни барања за конструкција и изведба на вртливи делови за примена кај автомати за точење на гориво и разделувачи
Petrol filling stations - Part 4: Safety requirements for construction and performance of swivels for use on metering pumps and dispensers
ИСРМ ТК 21
2018-10-30
2019-02-01
prEN 50041:2018
Нисконапонска расклопна опрема за индустриска употреба - Управувачки склопки - Позициски склопки 42,5 x 80 - Димензии и карактеристики (идентичен со EN 50041:1981)
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 42,5×80 - Dimensions and characteristics