Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 14243-2
Материјали направени од истрошени гуми - Спецификација на категориите врз основа на нивната димензија(и) и примеси и методи за одредување на нивната димензија(и) и примеси (идентичен со CEN/TS 14243:2010)
Materials obtained from end of life tyres - Part 2: Granulates and powders - Methods for determining their dimension(s) and impurities, including free steel and free textile content
ИСРМ ТК 21
2017-10-30
2018-02-01
prEN 61058-2-6
Склопки за апарати - Дел 2-6: Посебни барања за склопки кои се употребуваат во рачни алати, преносни алати и машини за тревници и градини со електричен мотор
Switches for appliances - Part 2-6: Particular requirements for switches used in electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 62707-1:2014/prA1:2017
LED - Категоризација - Дел 1: Општи барања и мрежа на бели точки
LED-binning - Part 1: General requirements and white colour grid