Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 11
2018-09-30
2018-11-01
ISO 10318-2:2015/FDAmd 1; EN ISO 10318-2:2015/A1:2018
Геосинтетици - Дел 2: Симболи и пиктограми - Амандман 1 (ISO 10318-2: 2015 / Amd 1: 2018)
Geosynthetics - Part 2: Symbols and pictograms - Amendment 1 (ISO 10318-2:2015/Amd 1:2018)
ИСРМ ТК 36
2018-09-30
2018-11-01
ISO 15874-2:2013/FDAmd 1; EN ISO 15874-2:2013/A1:2018
Пластични цевководни системи и инсталации за топла и ладна вода - Поли пропилен (PP) - Дел 2: Вевки - Амандман 1
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes - Amendment 1 (ISO 15874-2:2013/Amd 1:2018)
ИСРМ ТК 6
2018-09-28
2018-11-15
prEN 13852-3
Кранови - Кранови на платформи и пловни објекти - Дел 3: Кранови на платформи и пловни објекти со мал капацитет
Cranes - Offshore cranes - Part 3: Light offshore cranes