Институт за стандардизација на Република Македонија
Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Прашалник Прашалник
2018-06-08

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 8
2018-07-30
2018-09-01
prEN 16809-1
Производи за топлинска изолација на згради – Производи формирани на само место пополнети со несврзани зрнца од експандиран полистерен (ЕПС)и сврзани зрнца од експандиран полистерен – Дел 1: Спецификација за производи од сврзани и пополнети со неповрзани зрнца, пред вградување
Thermal insulation products of buildings - In-situ formed products from loose-fill expanded polystyrene (EPS) beads and bonded expanded polystyrene beads - Part 1: Specification for the bonded and loose-fill products before installation
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
EN 60061-3:1993/prA56:2018
Амандман 56 - Приклучоци и држачи за сијалици со мерки за ограничување на употребата на разни светилки и нивна безбедност - Дел 3: Мерки
Amendment 56 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
prEN 61169-64:2018
Радиофреквентни конектори - Дел 64: Секција спецификација за RF коаксијални конектори со внатрешен дијаметар на надворешниот проводник од 0.8 mm - карактеристична импеданса 50 Ω (Вид-0.8)
Radio Frequency Connectors - Part 64: Sectional specification for RF coaxial connectors with 0.8 mm inner diameter of outer conductor - characteristic impedance 50 Ω (type-0.8)