Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Јуни 2019 година

Толкување на барањата на стандардот MKС EN ISO 9001:2015

Јануари 2019 година

Толкување на барањата на стандардот MKС EN ISO 9001:2015

2014 година

„ISO 9001:2015 - Измените во стандардот“