Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

      


  ► Дали знаете кои се новите измени во стандардот ISO 14001:2015?

   Дали сте вие подготвени да ги воведете овие измени во вашата компанија?

  ► Сертифицирани сте по овој стандард или планирате да се сертифицирате?! А знаете ли кој е следниот чекор што треба     да го превземете за да ги адаптирате овие промени во вашата компанија?

   Новата верзија на стандардот веќе во 2015 ќе се применува а периодот на транзиција е 3 години. Одговорот на сите прашања и нејаснотии за стандардот ISO 14001:2015 можете да ги добиете на обуката која ја организира ИСРСМ

 

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) организира обука за стандардот ISO 14001:2015 - Системи за менаџмент на животна средина, фокусирана на најновите промени кои се воведени во новата верзија на стандардот ISO 14001 која веќе во 2015 ќе се применува. Предложените промени уште сега предизвикаа голем интерес. Обуката е осмислена на тој начин да ви овозможи да ги примените теоретските знаење во секојдневното работење. Оваа обука е создадена да ви обезбеди нови знаења и вештини, по што ќе имате јасна претстава за влијанието на новиот стандард ISO 14001 врз вашата организација како и за чекорите кои ќе треба да ги превземете за прилагодување кон новите барања.

Обуката ќе ја води сертифициран експерт Владимир Симиќ од Euroquality group, Србија, кој има повеќе од 35 години искуство во областа на менаџмент со квалитет, и кој директно со практични примери ќе ви ги претстави сите промени што се воведени во стандардот.

 

 

                                    За сите дополнителни информации ви стоиме на располагање.

 

          Лице за контакт:                                                                    телефон: 02 3 247 168

         Ружица Јовановиќ-Малиновска                                         мобилен: 076 44 87 91

         раководител на одделение за обуки                                      email: malinovska.ruzica@isrm.gov.mk

 

 

Обука за ISO 14001