Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Врз основа на член 24 -а став 2 од Законот за стандардизација на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија‘‘ бр.54/02, 84/12, 23/13 и 41/14), Владата на Рeпублика Македонија донесе уредба за формата и содржината, начинот на примената и постапката за доделување на националниот промотивен знак „Македонско сонценце”.

Закон