Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Услуги

Продажба на стандарди

ИСРМ врши продажба на стандарди и други стандардизациски документи

Информација за стандардите

ИНФО Центарот дава информации од областа на македонската, регионалната, европската и меѓународната стандардизација.

Стандардотека

Стандардотеката на ИСРМ претставува библиотека во која се чуваат и одржуваат збирките на стандарди и други стандардизациони документи заедно со пропратните каталози, публикации, периодични документи и бази на податоци преку кои се врши пребарување на соодветните податоци за стандардите и другите документи од областа на стандардизацијата.


Огласник

Институтот за стандардизација на Република Македонија - ИСРМ, издава редовен Огласник за стандарди и други стандардизациони документи.
Првиот број е излезен во декеммври 2005 година.
Огласникот за стандарди и други стандардизациони документи на ИСРМ содржи листа на Македонски стандард, исправки на Македонски стандарди и ценовник на Македонски стандарди.

 

 

 

 


Семинари и работилници

Институтот за стандардизација на Република Македонија во текот на своето работење има организирано голем број на семинари и работилници.
На овие настани присуствуваат претставници од националните тела за стандардизација на голем број земји како  Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора,Србија како и многу други.