Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Огласник

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија - ИСРСМ, издава редовен Огласник за стандарди и други стандардизациони документи.
Првиот број е излезен во декеммври 2005 година.
Огласникот за стандарди и други стандардизациони документи на ИСРСМ содржи листа на Македонски стандард, исправки на Македонски стандарди и ценовник на Македонски стандарди.

 

 

 

 

2018

ИСРСМ Огласник за стандарди и стандрадизациски документи 2018

2017

ИСРСМ Огласник за стандарди и стандрадизациски документи 2017

2016

ИСРСМ Огласник за стандарди и стандрадизациски документи 2016

2015

ИСРСМ Огласник за стандарди и стандрадизациски документи 2015

2014

ИСРСМ огласник за стандарди и други стандардизациски документи 2014

2013

ИСРСМ огласник за стандарди и други стандардизациски документи 2013

2012

ИСРСМ огласник за стандарди и други стандардизациски документи 2012

2011

ИСРСМ огласник за стандарди и други стандардизациски документи 2011

2010

ИСРСМ огласник за стандарди и други стандардизациски документи 2010


2009

ИСРСМ огласник за стандарди и други стандардизациски документи 2009

2008

ИСРСМ огласник за стандарди и други стандардизациски документи 2008


2007

ИСРСМ огласник за стандарди и други стандардизациски документи 2007


2006

ИСРСМ огласник за стандарди и други стандардизациски документи 2006

2005

ИСРСМ огласник за стандарди и други стандардизациски документи 2005