Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Мисија

Со промовирање на улогата и значењето на стандардизацијата на национално, европско и меѓународно ниво, како и нејзиниот постојан развој, ИСРМ:

 

  • ги задоволува потребите и очекувањата на сите заинтересирани страни;
  • придонесува во квалитетот и конкурентноста на македонското стопанство;
  • овозможува пласман на македонските квалитетни производи на меѓународен пазар;
  • ги исполнува барањата за членство на Република Македонија во Европската унија и обврските кои ќе ги има како член;
  • учествува во интеграцијата на европските и меѓународните процеси на стандардизација.