Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Визија

Визијата на ИСРМ претставува, ИСРМ да биде препознатливо тело за стандардизација како на национално, така и на регионално, европско и меѓународно ниво.