Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Визија

Визијата на ИСРСМ претставува, ИСРСМ да биде препознатливо тело за стандардизација како на национално, така и на регионално, европско и меѓународно ниво.