Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Инфо Центар

Во рамките на Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ), Согласно член 8 од Законот за стандардизација ("Сл. Весник на Република Македонија" бр. 54/2002) и одредбите на Статутот на ИСРМ, формирано е Информативно контактно тело – Инфо Центар кој:

 

  • дава информации на зантересираните странки за македонските, меѓународните, европските стандарди и стандардизациските документи;
  • врши продажба на стандарди и стандардизациски документи;
  • врши издавачка дејност;
  • дава информации за подготвување и усвојување на македонските стандарди и стандардизациски документи;
  • врши промотивни активности

 

Работно време со странки: Секој работен ден од 9 до 12.30 часот