Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Галерија

Галерија на слики од следните настани :

-- Меморандум за соработка меѓу Комора на овластени архитекти и овластени инженери и Институтот за стандардизација на Република    Македонија  - 04.11.2011год.

-- Светски ден на стандардизација 14.10.2011год.

-- Билатерална средба, потпишување на договор за соработка (18.06.2009год)

 

 

 - Меморандум за соработка меѓу Комора на овластени архитекти и овластени инженери и Институтот за Стандардизација на Република Македонија  04.11.2011 год.

 

      

 

     

 

 - Светски ден на стандардизација 14.10.2011

 

   

   

 

 - Билатерална средба - склучување на договор за соработка (18.06.2009 год.)