Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРМ Правна регулатива

Закон за стандардизација, Статут на ИСРМ, ИСРМ внатрешни правила за стандардизација и останати правни акти

Внатрешни правилници и директиви