Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Регистрација

Насловна » Регистрација

За да се регистрирате на нашата страна Ве молиме пополнето го формуларот подолу. Полињата означени со * се задолжителни. Воедно Ве молиме дадениот формулар да го пополните со македонско кирилично писмо.

 

Тип на корисник:

Тип на корисник: *
  Физичко лице
  Правно лице/Организација
 

ЕМБС:
  Ве молиме внесете го Единствениот матичен број на субјектот

Назив: *
  Ве молиме внесете го точниот Назив на Правното лице/Организација, како што е заведено во Централниот регистер на Република Северна Македонија

Категорија: *
  Ве молиме одберете го типот на категорија на која спаѓа Вашето Правно лице/Организација. Доколку не сте сигурни за типот на категоријата ве молиме одберте ја опцијата “Останато“, на крај од листата.

Број на вработени: *
  Ве молиме одберете го бројот на вработени на Вашето Правното лице/Организација

Држава: *
 

Населено место: *
 

Адреса: *
 

Поштенски код: *
 

 

Корисник и лозинка

Корисник: *
  претпочитаме да ја изберете Вашата e-mail адреса

Лозинка *
 

Повтори лозинка: *
 

 

Информации за контакт

Име и Презиме: *
 

E-mail: *
 

Телефон:
 

Факс:
 

Код на сликата: *