Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Покана за обука

2019-01-09 - Покана за обука

Толкување на барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015 - Системи за менаџмент со квалитет
РЕЗИМЕ ЗА ОСТВАРУВАЊАТА НА ИСРМ ВО 2018 
И ПЛАНОВИ ЗА 2019

2019-01-09 - РЕЗИМЕ ЗА ОСТВАРУВАЊАТА НА ИСРМ ВО 2018 И ПЛАНОВИ ЗА 2019

М-Р ЏЕВАТ КИЦАРА - ДИРЕКТОР НА ИСРМ КРАТКО РЕЗИМЕ ЗА ОСТВАРУВАЊАТА НА ИСРМ ВО 2018 И ПЛАНОВИ ЗА 2019
ГЛАСАЊЕ ЗА DIS ISO 23644 - Financial instrument global identifier (FIGI)

2018-12-20 - ГЛАСАЊЕ ЗА DIS ISO 23644 - Financial instrument global identifier (FIGI)

ГЛАСАЊЕ ЗА DIS ISO 23644 - Financial instrument global identifier (FIGI)
Покана за обука

2018-11-03 - Покана за обука

Стандарди за менаџмент со човeчки ресурси
Меморандум за соработка Стопанска комора на Р.Македонија и ИСРМ

2018-11-01 - Меморандум за соработка Стопанска комора на Р.Македонија и ИСРМ

Меморандум за соработка Стопанска комора на Р.Македонија и ИСРМ
Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1006:2013

2018-11-01 - Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1006:2013

Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1006:2013
Предлог за формирање на нов Технички комитет за Јавни набавки, "CEN/TC Public Procurement"

2018-10-24 - Предлог за формирање на нов Технички комитет за Јавни набавки, "CEN/TC Public Procurement"

Предлог за формирање на нов Технички комитет за Јавни набавки, "CEN/TC Public Procurement"
ПОКАНА ЗА ОБУКА

2018-10-22 - ПОКАНА ЗА ОБУКА

Покана за обука - Што уредуваат измените на законот за градежни производи и стандардите
14 Октомври

2018-10-09 - 14 Октомври

14 ти Октомври - Светски ден на стандардизација
Нов национален стандард на јавна расправа

2018-08-03 - Нов национален стандард на јавна расправа

Н МКС 1019:2018 - Испитување на мостови со пробно товарење
Нов национален стандард на јавна расправа

2018-08-03 - Нов национален стандард на јавна расправа

Н МКС 1020:2018 - Испитување на конструкции од високоградба со пробно товарење и испитување до лом
Нов национален стандард на јавна расправа

2018-08-03 - Нов национален стандард на јавна расправа

Н МКС 1016:2018 - Спецификација, својства, производство и сообразност - Правила за употреба на МКС EN 206:2014+A1:2017
ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРМ

2018-05-28 - ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРМ

ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРМ
Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1009:2013

2018-05-23 - Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1009:2013

Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1009:2013
141 најдени, страна 1 од 10  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7