Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

TAIEX Workshop on Construction Products Regulation and Standards 11-12 December 2014, SKOPJE

TAIEX во соработка со ИСРСМ организира работилница за „ Регулатива и стандарди за градежни производи“.

 

 

Лице за контакт:

Соња Черепналковска

Раководител на сектор за стандардизација

телефон: 02 3247 152

е-маил: cerepnalkovska.sonja@isrm.gov.mk

Прилог

AVCP - 1,009.05 KB
AVCP Bodies - 1.12 MB
Basics of EN 206:2013 - 447.74 KB
Market surveillance - 822.22 KB
Агенда - 165.43 KB