Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

pr EN ISO 14683 е пуштен во јавна расправа во ISO и CEN на 30 април 2015 година

 EN ISO 14683 - Топлински мостови во градежна конструкција - Коефициент на линеарно пренесување на топлина - Упростени методи и  вообичаени вредности (ISO/DIS 14683:2015)

 Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance - Simplified methods and default values (ISO/DIS 14683:2015)

 
Овој Меѓународен нацрт стандард е дел од серијата на стандарди чија цел е меѓународно усогласување на методологијата за проценка на енергетските перформанси на објекти наречени ,,EPB сет од стандарди,,. prEN ISO 14683 :2015 се занимава со поедноставени методи за определување на проток на топлина низ линеарни топлински мостови кои се случуваат кај споеви на градежни елементи и специфицира барања кои се однесуваат на каталози за топлински мостови и рачни методи на пресметка. 
 
prEN ISO 14683  е пуштен во јавна расправа во ISO и CEN на 30 април 2015 година . 
Сите заинтереситани страни имаат можност за дадат свои коментари во врска со нацрт верзијата на меѓународниот стандард до 30.06.2015 година користејки ја “Формата за коментари“.