Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Општина Велес направи ресертификација на ISO 9001:2008

 На ден 18.06.2015 година општина Велес направи ресертификација за меѓународниот стандард ISO 9001:2008 - Системи за менаџмент со квалитет. Овој сертификат се издава од страна на Институтот за Стандардизација на Република Северна Македонија. Велес е една од малубројните општини во Македонија која веќе 6 години го применува овој стандард со цел успешно менаџирање на работата на вработените во администрацијата со што обезбедува поквалитетни услуги за сите граѓаните на Општина Велес.