Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Упатство - Точка 45

Врз основа на записникот од Дваесет и седмата седница на Владата на Република Македонија одржана на 12.09.2017 година Владата донесе Упатството за начинот на постапување на министерствата, други органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес - Точка 45

Документ