Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија

Вра основа на член 14-в, став 1 алинеја 16, член 15, член 15-а од Законот за стандардизација ("Службен весник на Република Македонија" бр.54/02,84/12,23/13,41/14, 53/16), Советот на Институтот за стандардизација на Република Македонија објавува ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија

Повеќе информации