Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

НАЦИОНАЛЕН АНЕКС НА ЈАВНА РАСПРАВА

Подготвен е од техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40-Еврокодови и Национални Анекси и е објавен на јавна расправа која ќе биде објавена во декемвриското гласило на ИСРСМ, а спроведена од 30 декември 2017 до 30 јануари 2018 година во кој период ќе можете да дадете свои согледувања и коментари.

 

Повеќе информации за овој Национален Анекс ќе најдете на нашата веб страна www.isrm.gov.mkСите заинтересирани страни може да дојдат во просториите на ИСРСМ, да го разгледаат Националениот Анекс и да дадат свои забелешки и коментари во врска со истиот. . Како нормативен анекс се прикачени картите на сеизмичко зонирање на Република Северна Македонија, Сеизмички хазард и сеизмичко зонирање на Република Северна Македонија, изработени од експертите од Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје (З Милутиновиќ., Р. Шалиќ и Д. Томиќ).