Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Сторнирање на јавен оглас за директор

Ве известуваме дека Советот на Институтот, на одржаната 24-та седница на ден 11.12.2017 година , донесе Одлука за сторнирање на објавениот оглас за директор и ја поништи Одлукта за објавување на Јавен оглас за избор на директор на ИСРМ бр.02-974/2 од 17.11.2017 година

 

Кандидатите кои поднеле документи по јавниот оглас, се молат да си ги подигнат истите од Архивата на ИСРМ