Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Информација за нов Директор на Институт за Стандардизација на Република Северна Македонија

Почитувани,

членови на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија,

членови на техничките работни тела при Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија и наши соработници

 

Ве известуваме дека од 03 Април 2018 година, со Одлука на Владата на Република Северна Македонија, а согласно член 15 став 5 од Законот за стандардизација на Република Северна Македонија (Сл. весник бр.54/2002, 84/2012, 23/2013, 41/2014 и 53/2016), е назначен нов директор на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија - ИСРСМ, м-р Џеват Кицара

 

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, под раковоство на новиот директор, Ви стои на располагање за понатамошна соработка, заедничко унапредување и промовирање на стандардизацискиот систем во Република Северна Македонија