Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Информација за нов Директор на Институт за Стандардизација на Република Македонија

Почитувани,

членови на Институтот за стандардизација на Република Македонија,

членови на техничките работни тела при Институтот за стандардизација на Република Македонија и наши соработници

 

Ве известуваме дека од 03 Април 2018 година, со Одлука на Владата на република Македонија, а согласно член 15 став 5 од Законот за стандардизација на Република Македонија (Сл. весник бр.54/2002, 84/2012, 23/2013, 41/2014 и 53/2016), е назначен нов директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија - ИСРМ, м-р Џеват Кицара

 

Институтот за стандардизација на Република Македонија, под раковоство на новиот директор, Ви стои на располагање за понатамошна соработка, заедничко унапредување и промовирање на стандардизацискиот систем во Република Македонија