Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Оцена на сообразност на бетонот со потребните стандарди согласно законот за градежни производи

На ден 25 април 2018 година се одржа едукативен семинар на тема: Оцена на сообразност на бетонот со потребните стандарди согласно законот за градежни производи. Овој семинар беше одржан во Стопанската комора на Македонија (сала 1, 5 кат) и на истиот зема активно учество Раководителот на секторот за стандардизација при Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија г-ѓа Соња Черепналковска и директорот на ИСРСМ г-дин Џеват Кицара

 

                                                                   25 април 2018

                                                   Стопанска комора на Македонија 

                                                                   сала 1, 5-ти кат 

 

                                                                         АГЕНДА 

 

10:45 - 11:00            Регистрација на учесниците 

11:00 - 11:10            Поздравно обраќање

                               - Никола Крајчевски, претседател на Групацијата за агрегати, бетони и асфалти при             

                                 Стопанската комора на Македонија

 

11:10 - 11:40            Закон и предлог измени на Законот за градежни производи и стандардите за градежни

                                 производи

                               - м-р Џеват Кицара, Директор на ИСРСМ

                               - Љубомир Митров, Министерство за економија 

                               - д-р Соња Черепналковска, Институт за стандардизација на Република Северна Македонија

 

11:40 - 12:10        Презентација за оцената на сообразност на бетонот со потребните стандарди согласно

                             Законот за градежни производи

                             - Лилјана Сиљаноска, Завод за испитување на материјалите и развој на нови технологии

                             " СКОПЈЕ" АД Скопје (ЗИМ)

                             - Златко Илиевски, Градежен институт ''Македонија'' (ГИМ)

                             - Игор Ѓорѓески, ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл 

 

12:10 - 12:30           Дискусија