Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Национална стратегија за стандардизација

„ ИСРМ започна со активности на изработка на национална стратегија за стандардизација за период 2019-2021, со која се донесуваат македонски стандарди и сродни документи кои треба да ги опфатат сите стандарди кои се идентификувани како приоротетни од страна на заинтересираните страни во Република Македонија. Тригодишниот план ќе ги содржи предлозите на заинтересираните страни во Република Македонија за донесување на македонски стандарди. Наша цел е да ги исполниме приоритетите и очекувањата на сите заинтересирани страни. Затоа најљубезно Ве молиме да одговорите на прашалникот, да не известите за потребите на Вашата организација за донесување на некои стандарди, со наведување на ознаките и/или називот на тие стандарди“.

 

Прашалникот може да го пополните електронски и да го испратите на следната е-маил адреса tasevski.velibor@isrm.gov.mk или isrm@isrm.gov.mk

Прашалник

Прашалник - 154.50 KB