Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Стратегија ИСРМ 2016-2020

Првична верзија на Стратегијата на ИСРМ. Коментари по истата може да се дадат до 28.04.2016 година на следниот меил:

hadzievska.liljana@isrm.gov.mk

Првична верзија на Стратегијата на ИСРМ. Коментари по истата може да се дадат до 28.04.2016 година