Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на Институтот за стандардизација на Република Македонија 2016 година

Програма за работа на Институтот за стандардизација на Република Македонија 2016 година и Извештај за работа на Советот на ИСРМ 2016 година

 

Во прилог ви ја доставуваме програмата за работа на Институтот за стандардизација на Република Македонија од 2016 година 

Програма за работа на Институтот за стандардизација на Република Македонија