Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Одобрен преводот на ISO 9000:2015

ISO  9000:2015

Одобрен е превод на македонски јазик на новата верзија на европскиот стандард EN ISO 9000:2015 - Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (Системи за  менаџмент  со квалитет -  Основи и речник) претходно усвоен со методот на индосирање.

Одобрувањето на преводот на македонски јазик на стандардот МКС EN ISO 9000:2015 е објавено во Огласникот на ИСРМ за месец Септември 2016 година