Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Почеток на ИПА проект " Техничка поддршка за јакнење на капацитетите во ИСРМ "

Севкупна цел

Севкупната цел на проектот е придонес кон слободно движење на стоки со ЕУ и подобрување на слободната трговија, преку зајакнување на капацитетите на инфраструктурата за квалитет од областа на стандардизација во Република Македонија.

Конкретни цели

- Зајакнување на менаџерските, техничките, финансиските и административните капацитети на ИСРМ;

- Понатамошното подобрување на процесот на стандардизација и сертификација во ИСРМ.

Времетраење

- 240 дена (166 работни дена). На 25 Октомври 2016 година одржан почетен состанок во просториите на ИСРМ.