Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Обука за Халал Сертификација и стандардот ISO/IEC 17025 одржана 04-08 Ноември во Анталија Турција од IRSA (Интер-регионална асоцијација за стандардизација

 

Обука за Халал сертификација и стандардот ISO/IEC 17025 одржана 04-08 Ноември во Анталија Турција од IRSA Интер-регионална асоцијација за стандардизација

 

Во организација на интер-регионалната асоцијација за стандардизација (IRSA) и Турскиот институт за стандардизација (TSE) во Анталија, Турција од 4-8 Ноември се одржува обука за Халал сертификација и стандардот ISO/IEC 17025 - Општи барања за компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација.

 

Преставници од ИСРСМ кои учествуваат на оваа обука се м-р Жаклина Сековска, раководител на одделение за менаџмент на сертификациски процес и д-р Ружица Јовановиќ- Малиновска, раководител на одделение за соработка со клиенти.

 

  images/upload/JASMINA3/ruzica_3.jpg