Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Која е постапката за набавка на стандарди?

Постапката за набавка на стандарди најдобро би можеле да ја опишеме со следнава шема:
 

1. Писмено барање упатено до ИСРСМ преку пошта, факс, или мејл во кое се наведува точната ознака и по можност полниот назив на стандардот како и контакт податоци на лице задолжено за набавката.