Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Дали набавениот стандард можам да го умножувам и дистрибуирам...

Согласно одредбите на Законот за стандардизација и Законот за авторски и сродни права, авторските права на стандардите му припаѓаат на ИСРСМ. Умножување (фотокопирање), дистрибуирање и препродавање на стандардите и другите документи издадени од ИСРСМ без согласност на ИСРСМ е строго забрането и истото подлежи на казнени санкции.