Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Дали набавениот стандард можам да го умножувам и дистрибуирам...

Согласно одредбите на Законот за стандардизација и Законот за авторски и сродни права, авторските права на стандардите му припаѓаат на ИСРМ. Умножување (фотокопирање), дистрибуирање и препродавање на стандардите и другите документи издадени од ИСРМ без согласност на ИСРМ е строго забрането и истото подлежи на казнени санкции.