Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Зошто би членувале во ИСРСМ и во ИСРСМ Техничките комитети?

Ова е едно од најчесто поставуваните прашања, и можеме да кажеме дека придобивките се големи, но ке издвоиме само неколку од нив:

 

ПРИДОБИВКИ ОД ЧЛЕНСТВО ВО ИСРСМ

 

 • Редовно известуваање за активностите на македонската, европската и меѓународната стандардизација;
 • Учествуваање во работата на управните органи на ИСРСМ (Собрание и Совет на ИСРСМ) и Техничките работни тела на ИСРСМ (ИСРСМ ТК)
 • ПОПУСТ при купување на македонски стандарди;
 • ПОПУСТ при одредени услуги на ИСРСМ;
 • ПОПУСТ при котизациите за семинарите и советувањата што ги организира ИСРСМ,

 

 

ПРИДОБИВКИ ОД ЧЛЕНТВО ВО ИСРСМ ТК

 

 • Пристап до најнови информации за стандардите и законската регулатива и на тој начин можност за идентификување на најновите трендови
 • Можност за влијание и учество при создавањето на новите стандарди,
 • Можност за воспоставување на односи и контакти со експерти и фирми од иста бранша од Северна Македонија и странство
 • Зголемена корпоративна слика како лидер во соодветната индустриска гранка,
 • ПОПУСТИ за различни настани или материјали (конференции, работилници, списанија), итн
 • ПОПУСТ за набавка на стандарди