Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 1005-1+A1:2009
EN 1005-1:2001+A1:2008
English
Публикуван 
2009-09-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Безбедност на машините - Физички карактеристики на човекот - Дел 1: Термини и дефиниции (идентичен со EN 1005-1:2001 + A1:2008)
МКС EN 1005-2+A1:2009
EN 1005-2:2003+A1:2008
English
Публикуван 
2009-09-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Безбедност на машините - Физички карактеристики на човекот - Дел 2: Рачно ракување со машини и со составните делови од машините
МКС EN 1005-3+A1:2009
EN 1005-3:2002+A1:2008
English
Публикуван 
2009-09-30 
28 с.
1134 MKD 
PDF
Безбедност на машините - Физички карактеристики на човекот - Дел 3: Препорачани гранични сили за работа/управување со машините (идентичен со EN 1005-3:2002+ A1:2008)
МКС EN 1005-4+A1:2009
EN 1005-4:2005+A1:2008
English
Публикуван 
2009-09-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Безбедност на машини - Физички можности на човек - Дел 4: Проценка на држењето на телото при работа и на движењата при работа со машини (идентичен со EN 1005-4:2002 + A1:2008)
МКС EN 1010-3+A1:2011
EN 1010-3:2002+A1:2009
English
Публикуван 
2011-10-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Безбедност на машините – Безбедносни барања при проектирање и изработка на машините за печатење и преработка на хартија – Дел 3: Машини за сечење
МКС EN 1010-4+A1:2011
EN 1010-4:2004+A1:2009
English
Публикуван 
2011-10-30 
70 с.
1701 MKD 
PDF
Безбедност на машини – Безбедносни барања при проектирање и при изработка на машини за преработка на хартија – Дел 4: Машини за укоричување, преработка и завршна обработка на хартија
МКС EN 1012-1:2011
EN 1012-1:2010
English
Публикуван 
2011-04-30 
39 с.
1323 MKD 
PDF
Компресори и вакуумски пумпи - Безбедносни барања - Дел 1: Компресори (идентичен со EN 1012-1:2010)
МКС EN 1012-2+A1:2011
EN 1012-2:1996+A1:2009
English
Публикуван 
2011-04-30 
32 с.
1210 MKD 
PDF
Компресори и вакуумски пумпи - Безбедносни барања - Дел 2: Вакуумски пумпи (идентичен со EN 1012-2:1996+A1:2009)
МКС EN 1012-3:2013
EN 1012-3:2013
English
Публикуван 
2013-12-30 
103 с.
2117 MKD 
PDF
Компресори и вакуум пумпи – Барања за безбедност - Дел 3: Процесни компресори
МКС EN 1028-1+А1:2009
EN 1028-1:2002+A1:2008
English
Публикуван 
2009-09-30 
33 с.
1248 MKD 
PDF
Противпожарни пумпи - Противпожарни центрифугални пумпи со всисен уред - Дел 1: Класификација - Општи и безбедносни барања (идентичен со EN 1028-1:2002 + A1:2008)
МКС EN 1028-2+A1:2008
EN 1028-2:2002+A1:2008
English
Публикуван 
2008-12-30 
33 с.
1248 MKD 
PDF
Противпожарни пумпи - Противпожарни центрифугални пумпи со заштита - Дел 2: Верификација на општите барања и барањата за безбедност (идентичен со EN 1028-2:2002 + А1:2008)
МКС EN 1032+A1:2009
EN 1032:2003+A1:2008
English
Публикуван 
2009-09-30 
32 с.
1210 MKD 
PDF
Механички вибрации - Испитување на подвижни машини за определување на вредноста на емисија на вибрации
МКС EN 1034-1+A1:2011
EN 1034-1:2000+A1:2010
English
Публикуван 
2011-10-30 
37 с.
1323 MKD 
PDF
Безбедност на машини – Безбедносни барања при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 1: Општи барања
МКС EN 1034-13+A1:2011
EN 1034-13:2005+A1:2009
English
Публикуван 
2011-10-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Безбедност на машини – Безбедносни барања при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 13: Машини за одврзување на бали и единици
МКС EN 1034-14+A1:2011
EN 1034-14:2005+A1:2009
English
Публикуван 
2011-10-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Безбедност на машини – Безбедносни барања при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 14: Сечач на ролни
МКС EN 1034-16:2012
EN 1034-16:2012
English
Публикуван 
2012-10-30 
45 с.
1399 MKD 
PDF
Безбедност на машини – Безбедносни барања при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 16: Машини за хартија и картон
МКС EN 1034-17:2012
EN 1034-17:2012
English
Публикуван 
2012-12-30 
41 с.
1399 MKD 
PDF
Безбедност на машини – Безбедносни барања при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 17: Машини за хартиени марамчиња
МКС EN 1034-2+A1:2011
EN 1034-2:2005+A1:2009
English
Публикуван 
2011-10-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Безбедност на машини – Безбедносни барања при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 2: Ваљаци за соголување
МКС EN 1034-21:2012
EN 1034-21:2012
English
Публикуван 
2012-12-30 
43 с.
1399 MKD 
PDF
Безбедност на машини – Безбедносни барања при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 21: Машини за пресвлекување
МКС EN 1034-22+A1:2011
EN 1034-22:2005+A1:2009
English
Публикуван 
2011-10-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Безбедност на машини – Безбедносни барања при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 22: Мелници за дрво

845 најдени, страна 1 од 43 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7