Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 45011:2006
EN 45011:1998; EN 45011:1998
English
Повлечен 
2006-04-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Општи барања за тела кои работат на системи за сертификација на производ (ISO/IEC Guide 65:1996) (идентичен со EN 45011:1998)
МКС EN ISO 14001:2006
ISO 14001:2004; EN ISO 14001:2004
Macedonian
Повлечен 
2006-04-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на животна средина - Барања со упатство за користење (ISO 14001:2004)
МКС EN ISO 14001:2006
ISO 14001:2004; EN ISO 14001:2004
English
Повлечен 
2006-04-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на животна средина - Барања со упатство за користење (ISO 14001:2004)
МКС EN ISO 14001:2006/AC:2009
ISO 14001:2004/Cor 1:2009; EN ISO 14001:2004/AC:2009
English
Повлечен 
2009-12-30 
0 с.
0 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на животна средина - Барања со упатство за користење (ISO 14001:2004/Cor 1:2009)
МКС EN ISO 14001:2015
ISO 14001:2015; EN ISO 14001:2015
Macedonian
Публикуван 
2015-10-30 
36 с.
1323 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на животна средина - Барања со упатства за користење (ISO 14001:2015)
МКС EN ISO 14001:2015
ISO 14001:2015; EN ISO 14001:2015
English
Публикуван 
2015-10-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на животна средина - Барања со упатства за користење (ISO 14001:2015)
МКС EN ISO 14004:2010
ISO 14004:2004; EN ISO 14004:2010
English
Повлечен 
2010-10-30 
42 с.
1399 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на животна средина - Општи упатства за принципи, системи и техники на поддршка (ISO 14004:2004)
МКС EN ISO 14015:2010
ISO 14015:2001; EN ISO 14015:2010
English
Публикуван 
2010-10-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Менаџмент на животна средина - Оцена на животна средина за местоположби и организации (EASO) (ISO 14015:2001)
МКС EN ISO 14020:2006
ISO 14020:2000; EN ISO 14020:2001
Macedonian
Публикуван 
2006-04-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Ознаки и декларации за животна средина-Општи принципи (ISO 14020:2000)
МКС EN ISO 14020:2006
ISO 14020:2000; EN ISO 14020:2001
English
Публикуван 
2006-04-30 
5 с.
492 MKD 
PDF
Ознаки и декларации за животна средина-Општи принципи (ISO 14020:2000)
МКС EN ISO 14021:2006
ISO 14021:1999; EN ISO 14021:2001
English
Повлечен 
2006-04-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Ознаки и декларации за животна средина-Самодекларирани изјави (Тип II означување на животната средина) (ISO 14021:1999)
МКС EN ISO 14024:2006
ISO 14024:1999; EN ISO 14024:2000
English
Повлечен 
2006-04-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Ознаки и декларации за животна средина-Тип I означување на животната средина-Принципи и процедури (ISO 14024:1999)
МКС EN ISO 14031:2006
ISO 14031:1999; EN ISO 14031:1999
English
Повлечен 
2006-07-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Менаџмент на животна средина - Евалуација на перформанси на животната средина - Упатства (ISO 14031:1999)
МКС EN ISO 14040:2009
ISO 14040:2006; EN ISO 14040:2006
English
Публикуван 
2009-05-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Менаџмент на животна средина- Оценка на животен циклус- Принципи и рамка (ISO 14040:2006)
МКС EN ISO 14044:2009
ISO 14044:2006; EN ISO 14044:2006
English
Публикуван 
2009-05-30 
48 с.
1474 MKD 
PDF
Менаџмент на животна средина- Оценка на животен циклус - Барања и упатства (ISO 14044:2006)
МКС EN ISO 14050:2010
ISO 14050:2009; EN ISO 14050:2010
Macedonian
Публикуван 
2010-12-30 
38 с.
1323 MKD 
PDF
Менаџмент на животна средина - Речник (ISO 14050:2009)
МКС EN ISO 14063:2010
ISO 14063:2006; EN ISO 14063:2010
English
Публикуван 
2010-10-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Менаџмент на животна средина - Комуникација за животна средина - Упатства и примери (ISO 14063:2006)
МКС EN ISO 15189:2009
ISO 15189:2007; EN ISO 15189:2007
English
Повлечен 
2009-11-30 
40 с.
1323 MKD 
PDF
Медицински лаборатории - Посебни барања за квалитет и компетентност (ISO 15189:2007) (идентичен со EN ISO 15189:2007)
МКС EN ISO 15195:2009
ISO 15195:2003; EN ISO 15195:2003
English
Повлечен 
2009-11-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Лабораториска медицина - Барања за референтни мерни лаборатории (ISO 15195:2003) (идентичен со EN ISO 15195:2003)
МКС EN ISO 17025:2006/AC:2012
ISO/IEC 17025:2005/COR1:2006; ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006
English
Повлечен 
2012-12-30 
1 с.
0 MKD 
PDF
Општи барања за компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација

48 најдени, страна 1 од 3 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3