Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2008-06-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Печки на течен гас со пламеници за испарување
МКС EN 1:2008/A1:2008
EN 1:1998/A1:2007
English
Публикуван 
2008-06-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Печки на течен гас со пламеници за испарување
МКС EN 10025-1:2006
EN 10025-1:2004
English
Публикуван 
2006-04-30 
33 с.
1248 MKD 
PDF
Топло валани производи од конструктивни челици – Дел 1: Општи технички услови за испорака
МКС EN 10088-4:2009
EN 10088-4:2009
English
Публикуван 
2009-11-30 
45 с.
1399 MKD 
PDF
Не’рѓосувачки челици - Дел 4: Технички услови за испорака на лимови/плочи и ленти од челик отпорен на корозија за конструктивни намени (идентичен со EN 10088-4:2009)
МКС EN 10088-5:2009
EN 10088-5:2009
English
Публикуван 
2009-11-30 
53 с.
1550 MKD 
PDF
Не’рѓосувачки челици - Дел 5: Технички услови за испорака на шипки, прачки, жица, профили и светли производи од челик отпорен на корозија за конструктивни намени (идентичен со EN 10088-5:2009 )
English
Повлечен 
2013-02-28 
58 с.
1550 MKD 
PDF
Профилирани еднослојни пластични листови кои пренесуваат светлина за внатрешни и надворешни покриви, ѕидови и тавани – Барања и методи на испитување
English
Публикуван 
2012-10-30 
152 с.
2344 MKD 
PDF
Апарати на гас за загревање воздух со присилно струење што не се за домашна употреба, чијашто влезна топлинска моќност не е поголема од 300 kW, со вентилатор што помага при транспортот на воздух за согорување или на согорените продукти
МКС EN 10210-1:2007
EN 10210-1:2006
English
Публикуван 
2007-06-30 
38 с.
1323 MKD 
PDF
Топло обработени конструктивни шупливи профили од нелегирани и фино гранулирани челици - Дел 1: Технички услови за испорак
МКС EN 10219-1:2007
EN 10219-1:2006
English
Публикуван 
2007-06-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Ладно обликувани заварени конструктивни шупливи профили од нелегирани и фино гранулирани челици - Дел1: Технички услови за испорака (идентичен со EN 10219-1:2006)
English
Публикуван 
2006-06-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Нелегирани челични цевки и спојници за пренос на течности, вклучувајќи и вода за човечки потреби - Технички спецификации за испорака
МКС EN 10224:2006/A1:2006
EN 10224:2002/A1:2005
English
Публикуван 
2006-06-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Нелегирани челични цевки и спојници за пренос на течности, вклучувајќи и вода за човечки потреби - Технички спецификации за испорака
МКС EN 10255+A1:2009
EN 10255:2004+A1:2007
English
Публикуван 
2009-11-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Цевки од нелегиран челик погоден за заварување и нарежување навој - Технички услови за испорака (идентичен со EN 10255:2004+A1:2007)
English
Публикуван 
2006-11-30 
27 с.
1134 MKD 
PDF
Спојници за челични цевки и фасонски делови (фитинзи) за пренос на течности, вклучувајќи и вода за човечки потреби (идентичен со EN 10311:2005)
English
Публикуван 
2006-11-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Заварени цевки од не’рѓослив челик за пренос на течности, вклучувајќи и вода за човечки потреби - Технички спецификации за испорака
МКС EN 10312:2006/A1:2006
EN 10312:2002/A1:2005
English
Публикуван 
2006-11-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Заварени цевки од не’рѓослив челик за пренос на течности, вклучувајќи и вода за човечки потреби - Технички спецификации за испорака
English
Публикуван 
2009-11-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Лиени челици за конструкциски примени
МКС EN 10340:2009/AC:2009
EN 10340:2007/AC:2008
English
Публикуван 
2009-11-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Челични одливки за конструкциски примени
English
Публикуван 
2009-11-30 
34 с.
1248 MKD 
PDF
Челици за калење и отпуштање за конструктивна намена - Технички услови за испорака (идентичен со EN 10343:2009)
МКС EN 1036-2:2009
EN 1036-2:2008
English
Публикуван 
2009-09-30 
34 с.
1248 MKD 
PDF
Градежно стакло -Огледала од рамно стакло со сребрена покривка за внатрешна употреба - Дел 2: Оценка на сообразност; стандард за производ (идентичен со EN 1036-2:2008)
МКС EN 1051-2:2009
EN 1051-2:2007
English
Публикуван 
2009-09-30 
38 с.
1323 MKD 
PDF
Градежно стакло - Стаклени блокови и стаклени плочи - Дел 2: Оцена на сообразност/ Стандард за производ (идентичен со EN 1051-2:2007)

593 најдени, страна 1 од 30 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7