Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 1010-1+A1:2012
EN 1010-1:2004+A1:2010
English
Публикуван 
2012-05-30 
58 с.
1550 MKD 
PDF
Безбедност на машини - Безбедносни барања за проектирање и изработка на машини за печатење и на машини за преработка на хартија - Дел 1: Општи барања
МКС EN 1010-2+A1:2012
EN 1010-2:2006+A1:2010
English
Публикуван 
2012-05-30 
62 с.
1701 MKD 
PDF
Безбедност на машини – Безбедносни барања за проектирање и изработка на машини за печатење и на машини за преработка на хартија – Дел 2: Mашини за печатење и лакирање вклучувајќи ја и помошнaта опрема
МКС EN 1127-1:2012
EN 1127-1:2011
English
Публикуван 
2012-12-30 
44 с.
1399 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Спречување експлозии и заштита од експлозија - Дел 1: Основни концепти и методологија
МКС EN 1127-2:2015
EN 1127-2:2014
English
Публикуван 
2015-02-28 
34 с.
1248 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Спречување експлозии и заштита од експлозија - Дел 2: Основни концепти и методологија за рударство
МКС EN 12581+A1:2012
EN 12581:2005+A1:2010
English
Публикуван 
2012-05-30 
61 с.
1701 MKD 
PDF
Постројки за пресвлекување со потопување - Машини за пресвлекување со заронување и електролитско распоредување на течниот оркански материјал за пресвлекување - Безбедносни барања
МКС EN 12621+A1:2012
EN 12621:2006+A1:2010
English
Публикуван 
2012-05-30 
34 с.
1248 MKD 
PDF
Машини за додавање и циркулирање на материјали за пресвлекување под притисок
МКС EN 12757-1+A1:2012
EN 12757-1:2005+A1:2010
English
Публикуван 
2012-05-30 
32 с.
1210 MKD 
PDF
Мешалки за материјали за пресвлекување - Безбедносни барања - Дел 1: Мешалки за употреба при полирање на возила
English
Публикуван 
2012-11-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Бензински станици – Изработка и карактеристики на автоматски млазници за употреба кај апаратите за полнење гориво
МКС EN 13160-1:2006
EN 13160-1:2003
English
Повлечен 
2006-05-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Системи за откривање на протекување - Дел 1: Основни принципи (идентичен сo EN 13160-1:2003)
English
Публикуван 
2013-04-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Потенцијално експлозивни атмосфери - Термини и дефиниции за опрема и за заштитни системи наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери
МКС EN 13463-2:2006
EN 13463-2:2004
English
Повлечен 
2006-05-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Неелектрична опрема за употреба во потенцијално експлозивни зони - Дел 2: Заштита со заштитен плашт за пригушување на проток "fr" (идентичен сo EN 13463-2:2004)
МКС EN 13463-3:2006
EN 13463-3:2005
English
Повлечен 
2006-05-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Неелектрична опрема за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери - Дел 3: Заштита со непродорно куќиште „d“ (идентичен сo EN 13463-3:2005)
МКС EN 13616-1:2016
EN 13616-1:2016
English
Публикуван 
2016-09-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Уреди за спречување од преполнување на статични резервоари за течни горива - Барања и методи за испитување/оцена – Дел 1: Уреди за спречување од преполнување со уред за затворање
МКС EN 13617-1:2012
EN 13617-1:2012
English
Публикуван 
2012-11-30 
53 с.
1550 MKD 
PDF
Бензински станици - Дел 1: Барања за безбедност при градба и работа на мерни пумпи, уреди за точење и далечински пумпни единици
МКС EN 13617-3:2012
EN 13617-3:2012
English
Публикуван 
2012-11-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Бензински станици - Дел 3: Барања за безбедност при изработка и карактеристики на вентили за засекувачи на млаз
МКС EN 13617-4:2012
EN 13617-4:2012
English
Публикуван 
2012-11-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Бензински станици - Дел 4: Безбедносни барања за конструкција и изведба на вртливи делови за примена кај автомати за точење на гориво и разделувачи
English
Публикуван 
2006-05-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Автомoбилски ТНГ системи за полнење кај лесни и тешки возила - Млазник, барања за испитување и димензии (идентичен со EN 13760:2003)
Macedonian
Повлечен 
2006-05-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Потенцијални експлозивни атмосфери - Спречување и заштита од експлозија - Одредување минимална енергија за палење мешавини од прашина и воздух (идентичен сo EN 13821:2002)
English
Повлечен 
2006-05-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Потенцијални експлозивни атмосфери - Спречување и заштита од експлозија - Одредување минимална енергија за палење мешавини од прашина и воздух (идентичен сo EN 13821:2002)
МКС EN 13852-1:2014
EN 13852-1:2013
English
Публикуван 
2014-01-30 
96 с.
1966 MKD 
PDF
Кранови - Кранови на платформи и пловни објекти - Дел 1: Кранови на платформи и пловни објекти за општа примена

105 најдени, страна 1 од 6 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6