Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 1073-1:2007
EN 1073-1:1998
English
Повлечен 
2007-05-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Облека за заштита од радиоактивна контаминација - Дел 1: Барања и методи за тестирање заштитна облека со вентилација што се користи при определена радиоактивна контаминација
МКС EN 1073-2:2007
EN 1073-2:2002
English
Публикуван 
2007-05-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Облека за заштита од радиоактивна контаминација - Дел 2: Барања и методи за тестирање заштитна облека без вентилација што се користи при определена радиоактивна контаминација
English
Публикуван 
2009-11-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Шлемови за скијачи-алпинисти и скијачи на даска (идентичен со EN 1077:2007)
МКС EN 1078:2013+A1:2013
EN 1078:2012+A1:2012
English
Публикуван 
2013-01-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Шлемови за велосипедисти, скејтери и ролери
English
Повлечен 
2007-05-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Заштитни шлемови од удар за мали деца
МКС EN 1080:2007/A1:2007
EN 1080:1997/A1:2002
English
Повлечен 
2007-05-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Заштитни шлемови од удар за мали деца
МКС EN 1080:2007/A2:2007
EN 1080:1997/A2:2005
English
Повлечен 
2007-05-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Заштитни шлемови од удар за мали деца
МКС EN 1082-1:2007
EN 1082-1:1996
English
Публикуван 
2007-05-30 
43 с.
1399 MKD 
PDF
Заштитна облека - Ракавици и штитници за раце што штитат од сечење и бодење со рачни ножеви - Дел 1: Ракавици од панцирна мрежа и штитници за раце
МКС EN 1082-2:2007
EN 1082-2:2000
English
Публикуван 
2007-05-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Заштитна облека - Ракавици и штитници за раце што штитат од сечење и бодење со рачни ножеви - Дел 2: Ракавици и штитници за раце направени од материјал различен од панцирна мрежа
МКС EN 1082-3:2007
EN 1082-3:2000
English
Публикуван 
2007-05-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Заштитна облека - Ракавици и штитници за раце што штитат од сечење и бодење со рачни ножеви - Дел 3:Тестирање на ударно сечење ткаенини, кожа и други материјали
English
Публикуван 
2011-12-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Респираторни заштитни направи за самоспасување - Самостојни апарати за дишење со компримиран воздух каде истиот се издишува (испушта) во околината со вграден капак за дишење (прострујни апарати со компримиран воздух и капак) - Барања, тестирање, означување
МКС EN 1149-1:2007
EN 1149-1:2006
English
Публикуван 
2007-06-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Заштитна облека - Електростатски својства - Дел 1: Методи на испитување за површинска отпорност (идентичен со EN 1149-1:2006)
МКС EN 1149-2:2007
EN 1149-2:1997
English
Публикуван 
2007-05-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Заштитна облека - Електростатски својства - Дел 2: Методи за тестирање мерење на електричен отпор низ материјал (вертикален отпор)
МКС EN 1149-3:2007
EN 1149-3:2004
English
Публикуван 
2007-05-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Заштитна облека - Електростатски својства - Дел 3: Методи за тестирање мерење на електрично празнење
МКС EN 1149-5:2011
EN 1149-5:2008
English
Повлечен 
2011-05-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Заштитна облека – Електростатски својства – Дел 5 : Својства на материјали и барања во однос на дизајн
English
Публикуван 
2007-05-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Заштитна облека - Облека за видливост за непрофесионална употреба - Методи за тестирање и барања
English
Публикуван 
2014-06-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Респираторни заштитни помагала - Компримиран воздух за апаратит за дишење
English
Публикуван 
2007-05-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Респираторни заштитни направи - Филтри со цевки за дишење,(Маски без монтирани филтри) - Филтри за честички, филтри за гас и комбинирани филтри - Барања, тестирање, означување
МКС EN 12083:2007/AC:2007
EN 12083:1998/AC:2000
English
Публикуван 
2007-05-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Респираторни заштитни направи - Филтри со цевки за дишење,(Маски без монтирани филтри) - Филтри за честички, филтри за гас и комбинирани филтри - Барања, тестирање, означување
English
Повлечен 
2007-05-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Планинарска опрема - Спојки - Сигурносни барања и методи за тестирање (идентичен со EN 12275:1998)

337 најдени, страна 1 од 17 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7