Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 60216-3:2010
IEC 60216-3:2006; EN 60216-3:2006
English
Публикуван 
2010-10-30 
52 с.
1550 MKD 
PDF
Електрични изолациски материјали - Особини на термичка издржливост - Дел 3: Инструкции за пресметување на карактеристиките на термичката издржливост (идентичен со EN 60216-3:2006 )
МКС EN 60216-4-3:2010
IEC 60216-4-3:2000; EN 60216-4-3:2000
English
Публикуван 
2010-10-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Електрични изолациски материјали - Особини на термичка издржливост - Дел 4-3: Печки за стареење на материјалот - Печки со повеќе комори (идентичен со EN 60216-4-3:2000 )
МКС EN 60216-5:2010
IEC 60216-5:2008; EN 60216-5:2008
English
Публикуван 
2010-10-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Електрични изолациски материјали - Особини на термичка издржливост - Дел 5: Определување на релативниот термички индекс на издржливост (RTE) на изолацискиот материјал (идентичен со EN 60216-5:2008 )
МКС EN 60534-4:2010
IEC 60534-4:2006; EN 60534-4:2006
English
Публикуван 
2010-06-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Регулациски вентили кај индустриските процеси - Дел 4: Инспекција и рутински испитувања (идентичен со EN 60534-4:2006)
МКС EN 61010-2-201:2014
IEC 61010-2-201:2013; EN 61010-2-201:2013
English
Публикуван 
2014-06-30 
120 с.
2117 MKD 
PDF
МКС EN 61010-2-201:2018
EN IEC 61010-2-201:2018
English
Публикуван 
2018-08-30 
с.
0 MKD 
PDF
МКС EN 61010-2-202:2017
IEC 61010-2-202:2016; EN 61010-2-202:2017
English
Публикуван 
2017-06-30 
с.
0 MKD 
PDF
МКС EN 61124:2010
IEC 61124:2006; EN 61124:2006
English
Повлечен 
2010-06-30 
123 с.
2230 MKD 
PDF
Испитување на доверливоста - Испитување на сообразноста за константна честота на дефекти и константен интензитет на дефектот (идентичен со EN 61124:2006)
МКС EN 62059-32-1:2013
IEC 62059-32-1:2011; EN 62059-32-1:2012
English
Публикуван 
2013-02-28 
28 с.
1134 MKD 
PDF
Опрема за електрични мерења -- Доверливост -- Дел 32-1: Трајност – Испитување на стабилноста на метролошките карактеристики при зголемена температура
МКС EN ISO/IEC 17025:2018
ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017
English
Публикуван 
2018-12-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација (ISO/IEC 17025:2017)
МКС EN ISO/IEC 17025:2018
ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017
Macedonian
Публикуван 
2018-12-30 
39 с.
1323 MKD 
PDF
Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација (ISO/IEC 17025:2017)
English
Публикуван 
2014-06-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Насоки за тоа како да се спроведат меѓулабаратолиски (Round Robin) испитувања
МКТС IEC/TS 60695-5-2:2007
IEC TS 60695-5-2:2002
English
Публикуван 
2007-11-30 
53 с.
1550 MKD 
PDF
Испитување на опасност од пожар - Дел 5-2: Корозивно оштетување како причина за појава на пожар - Краток преглед и релевантност на методите за испитување
МКТС IEC/TS 60695-5-3:2007
IEC TS 60695-5-3:2003
English
Публикуван 
2007-11-30 
53 с.
1550 MKD 
PDF
Испитување на опасност од пожар - Дел 5-3: Корозивно оштетување како причина за појава на пожар - Метода за испитување со проток на струја и загуби на метал

14 најдени, страна 1 од 1 Испечати го пребараниот резултат        1