Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
Macedonian
Публикуван 
2016-12-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Лифтови и ескалатори - Речник
Macedonian
Публикуван 
2017-12-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Лифтови и ескалатори - Речник - Коригендум
English
Публикуван 
2011-04-30 
45 с.
1399 MKD 
PDF
Тркалца и тркала - Речник, препорачани симболи и повеќејазичен речник (идентичен со EN 12526:1998)
МКС EN ISO 1891-2:2014
ISO 1891-2:2014; EN ISO 1891-2:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
60 с.
1550 MKD 
PDF
МКС EN ISO 1891-4:2018
ISO 1891-4; EN ISO 1891-4:2018
English
Публикуван 
2018-07-30 
с.
0 MKD 
PDF
МКС EN ISO 26909:2011
ISO 26909:2009; EN ISO 26909:2010
English
Публикуван 
2011-04-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Пружини - Речник (ISO 26909:2009)
English
Повлечен 
2010-12-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Погони со ремен - V- ремени V- ребрасти ремени и соодветни макари со бразди - Речник (идентичен со ISO 1081:1995)
English
Публикуван 
2015-08-30 
с.
0 MKD 
PDF
Погони со ремен - V- ремени V- ребрасти ремени и соодветни макари со бразди - Речник
МКС ISO 10825:2010
ISO 10825:1995
English
Публикуван 
2010-12-30 
61 с.
1701 MKD 
PDF
Запци - - Абење и оштетување на клиновите на запците - Терминологија
МКС ISO 1122-1:2010
ISO 1122-1:1998
English
Публикуван 
2010-12-30 
68 с.
1701 MKD 
PDF
Речник на термини на запци -- Дел 1: Дефиниции во врска со геометрија
МКС ISO 1122-1:2010/AC 1:2010
ISO 1122-1:1998/Cor 1:1999
English
Публикуван 
2010-12-30 
1 с.
0 MKD 
PDF
Речник на термини на запци -- Дел 1: Дефиниции во врска со геометрија -Коригендум 1
МКС ISO 1122-1:2010/AC 2:2010
ISO 1122-1:1998/Cor 2:2009
English
Публикуван 
2010-12-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Речник на термини на запци -- Дел 1: Дефиниции во врска со геометрија - Коригендум 2
МКС ISO 1122-2:2010
ISO 1122-2:1999
English
Публикуван 
2010-12-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Речник на термини на запци -- Дел 1: Дефиниции во врска со геометрија на полжавести запчаници (идентичен со ISO 1122-2:1999)
МКС ISO 1132-1:2010
ISO 1132-1:2000
English
Публикуван 
2010-12-30 
64 с.
1701 MKD 
PDF
Тркалачки лежишта -- Толеранции - Дел 1: Термини и дефиниции
МКС ISO 13203:2010
ISO 13203:2005
English
Публикуван 
2010-12-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Синџири, запци и помошна опрема - Список на еквивалентни термини
МКС ISO 17893:2015
ISO 17893:2004
English
Публикуван 
2015-07-30 
45 с.
1399 MKD 
PDF
Челични јажиња – Речник, означување и класификација
МКС ISO 17893:2015/A1:2015
ISO 17893:2004/Amd 1:2010
English
Публикуван 
2015-07-30 
1 с.
378 MKD 
PDF
Челични јажиња – Речник, означување и класификација
English
Публикуван 
2010-12-30 
121 с.
2230 MKD 
PDF
Елементи за врска -- Терминологија
МКС ISO 24393:2010
ISO 24393:2008
English
Публикуван 
2010-12-30 
33 с.
1248 MKD 
PDF
Тркалачки лежишта - Тркалачки лежишта со линеарно движење -- Речник (идентичен со ISO 24393:2008)
English
Публикуван 
2016-12-30 
46 с.
1474 MKD 
PDF
Челични јажиња - Речник

31 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2