Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2017-04-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Куќишта од леана алуминиумска легура за високонапонска расклопна и управувачка опрема полнета со гас
English
Публикуван 
2018-12-30 
28 с.
1134 MKD 
PDF
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Гасно изолирани оклопи од кован алуминиум и негови легури
English
Публикуван 
2018-12-30 
с.
0 MKD 
PDF
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Гасно изолирани оклопи од кован челик
English
Публикуван 
2018-12-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Гасно изолирани заварени композитни оклопи од лиени и ковани легури на алуминиум
English
Публикуван 
2010-10-30 
63 с.
1701 MKD 
PDF
Компактен прибор на опрема за истрибутивни подстанци (CEADS) (идентичен со EN 50532:2010)
МКС EN 60470:2010
IEC 60470:1999; EN 60470:2000
English
Повлечен 
2010-10-30 
81 с.
1966 MKD 
PDF
Високонапонски контактори за наизменична струја и стартери за мотори базирани на склопки
English
Повлечен 
2010-10-30 
179 с.
2344 MKD 
PDF
Заедничка спецификација за високонапонска расклопна и управувачка опрема
МКС EN 60694:2010/A1:2010
EN 60694:1996/A1:2000
English
Повлечен 
2010-10-30 
57 с.
1550 MKD 
PDF
Заедничка спецификација за високонапонска расклопна и управувачка опрема
МКС EN 60694:2010/A2:2010
EN 60694:1996/A2:2001
English
Повлечен 
2010-10-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Заедничка спецификација за високонапонска расклопна и управувачка опрема
English
Повлечен 
2010-10-30 
27 с.
1134 MKD 
PDF
Склопови на полуфабрикатна високонапонски расклопна и управувачка опрема - Системи за покажување присуство на напон
МКС EN 61975:2012
IEC 61975:2010; EN 61975:2010
English
Публикуван 
2012-11-30 
82 с.
1966 MKD 
PDF
Изведба на високонапонски системи за еднонасочна струја (HVDC) – Системски испитувања
МКС EN 61975:2012/A1:2017
IEC 61975:2010; EN 61975:2010/A1:2017
English
Публикуван 
2017-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Изведба на високонапонски системи за еднонасочна струја (HVDC) – Системски испитувања
МКС EN 62271-1:2010
IEC 62271-1:2007; EN 62271-1:2008
English
Публикуван 
2010-10-30 
252 с.
2797 MKD 
PDF
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 1: Заедничка спецификација (идентичен со EN 62271-1:2008 )
МКС EN 62271-1:2010/A1:2013
IEC 62271-1:2007/AMD1:2011; EN 62271-1:2008/A1:2011
English
Публикуван 
2013-02-28 
4 с.
416 MKD 
PDF
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 1: Заедничка спецификација
МКС EN 62271-1:2018
IEC 62271-1:2007; EN 62271-1:2017
English
Публикуван 
2018-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 1: Заедничка спецификација
МКС EN 62271-100:2009
IEC 62271-100:2008; EN 62271-100:2009
English
Публикуван 
2009-12-30 
695 с.
3969 MKD 
PDF
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 100: Високонапонски прекинувачи за наизменична струја (идентичен со EN 62271-100:2009)
МКС EN 62271-100:2009/A1:2013
IEC 62271-100:2008/AMD1:2012; EN 62271-100:2009/A1:2012
English
Публикуван 
2013-05-30 
112 с.
2117 MKD 
PDF
Високонапонски постројки и управувачки уреди - Дел 100: Високонапонски прекинувачи за наизменична струја
МКС EN 62271-100:2009/A2:2017/AC:2018-03:2018
IEC 62271-100:2008/AMD2:2017/COR1:2018; EN 62271-100:2009/A2:2017/AC:2018-03
English
Публикуван 
2018-07-30 
1 с.
0 MKD 
PDF
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 100: Високонапонски прекинувачи за наизменична струја
МКС EN 62271-100:2009/A2:2018
IEC 62271-100:2008/AMD2:2017; EN 62271-100:2009/A2:2017
English
Публикуван 
2018-05-30 
205 с.
2495 MKD 
PDF
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 100: Високонапонски прекинувачи за наизменична струја
МКС EN 62271-100:2011
EN 62271-100:2001
English
Повлечен 
2011-11-30 
291 с.
2986 MKD 
PDF
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 100: Високонапонски прекинувачи за наизменична струја

87 најдени, страна 1 од 5 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5