Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2011-04-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Тркалца и тркала - Тркалца за болнички кревети (идентичен со EN 12531:1998)
English
Повлечен 
2011-04-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Операциски драперии, хируршки наметки и чисти заштитни одела, што се користат какомедицински помагала, за пациенти, клинички персонал и опрема - Општи барања за производителите, обработувачите и производите, методи на испитување, барања за перформансите и нивоа на изведба (идентичен со EN 13795:2011)
МКС EN 13795+A1:2013
EN 13795:2011+A1:2013
English
Публикуван 
2013-04-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Операциски драперии, хируршки наметки и чисти заштитни одела, што се користат какомедицински помагала, за пациенти, клинички персонал и опрема – Општи барања за производителите, обработувачите и производите, методи на испитување, барања за перформансите и нивоа на изведба
МКС EN 13795-1:2007
EN 13795-1:2002
English
Повлечен 
2007-05-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Операциски драперии, хируршки наметки и чисти заштитни одела, што се користат како медицински помагала, за пациенти, клинички персонал и опрема - Дел 1: Општи барања за произведувачите, обработувачите и производите (идентичен со EN 13795-1:2002)
МКС EN 13795-2:2007
EN 13795-2:2004
English
Повлечен 
2007-05-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Операциски драперии, хируршки наметки и чисти заштитни одела, што се користат како медицински помагала, за пациенти, клинички персонал и опрема - Дел 2: Методи за тестирање
МКС EN 13795-3:2007
EN 13795-3:2006
English
Повлечен 
2007-05-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Операциски драперии, хируршки наметки и чисти заштитни одела, што се користат како медицински помагала, за пациенти, клинички персонал и опрема - Дел 3: Барања за работа и нивоа на изведба (идентичен со EN 13795-3:2006)
English
Повлечен 
2007-05-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Операциски маски - Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 14683:2005)
English
Публикуван 
2014-06-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Операциски маски - Барања и методи за тестирање
English
Публикуван 
2015-05-30 
59 с.
1550 MKD 
PDF
English
Повлечен 
2007-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Спецификации за носилки и друга опрема за третирање пациенти што се користи во друмски амбулантни возила (идентичен со EN 1865:1999)
English
Повлечен 
2007-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Медицински ракавици за еднократна употреба - Дел 2: Барања и тестирање физички карактеристики (вклучувајќи и Коригендум 1996) (идентичен со EN 455-2:2000)
English
Публикуван 
2015-05-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
МКС EN 455-2+A1:2011
EN 455-2:2009+A1:2011
English
Повлечен 
2011-04-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Медицински ракавици за еднократна употреба - Дел 2: Барања и тестирање физички карактеристики (идентичен со EN 455-2:2009+A1:2011)
МКС EN 455-2+A2:2013
EN 455-2:2009+A2:2013
English
Повлечен 
2013-04-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Медицински ракавици за еднократна употреба – Дел 2: Барања и тестирање физички карактеристики
English
Повлечен 
2007-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Медицински ракавици за еднократна употреба - Дел 3: Барања и тестирање за биолошка проценка (идентичен со EN 455-3:1999)
English
Повлечен 
2008-06-30 
36 с.
1323 MKD 
PDF
Медицински ракавици за еднократна употреба — Дел 3: Барања и испитување за биолошка проценка
English
Публикуван 
2015-05-30 
34 с.
1248 MKD 
PDF
English
Публикуван 
2011-04-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Медицински ракавици за еднократна употреба - Дел 4: Барања и испитување за определување на рокот на траење (идентичен со EN 455-4:2009)
English
Публикуван 
2018-08-30 
89 с.
1966 MKD 
PDF
МКС EN 60601-2-35:2007
EN 60601-2-35:1996
English
Повлечен 
2007-05-30 
52 с.
1550 MKD 
PDF
Медицинска електрична опрема - Дел 2-35: Посебни барања за безбедност на ќебиња, перници и душеци наменети за греење при медицинска употреба (идентичен со EN 60601-2-35:1996)

39 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2