Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
prМКС 62351-7:2016
IEC TS 62351-7:2010
English
Проект 
2016-05-26 
с.
0 MKD 
PDF
Управување со енергетски системи и пропратна размена на информации
prМКС EN 61968-13:2017
IEC 61968-13:2008; prEN 61968-13
English
Проект 
2017-09-07 
с.
0 MKD 
PDF
Апликативна интеграција кај електрични постројки - Системски интерфејси за управување на дистрибуција - Дел 13: Формат за размена на CIM RDF модел за дистрибуција (идентичен со EN 61968-13:2008)
МКС EN 13757-1:2010
EN 13757-1:2002
English
Повлечен 
2010-10-30 
76 с.
1814 MKD 
PDF
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 1: Размена на податоци (идентичен со EN 13757-1: 2002)
МКС EN 13757-1:2015
EN 13757-1:2014
English
Публикуван 
2015-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 1: Размена на податоци
МКС EN 13757-2:2010
EN 13757-2:2004
English
Публикуван 
2010-10-30 
28 с.
1134 MKD 
PDF
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 2: Физички и поврзувачки слој (идентичен со EN 13757-2: 2004)
МКС EN 13757-3:2010
EN 13757-3:2004
English
Повлечен 
2010-10-30 
55 с.
1550 MKD 
PDF
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 3: Назначен апликациски слој (идентичен со EN 13757-3: 2004)
МКС EN 13757-3:2013
EN 13757-3:2013
English
Публикуван 
2013-11-30 
152 с.
2344 MKD 
PDF
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 3: Назначен апликациски слој
МКС EN 13757-4:2010
EN 13757-4:2005
English
Повлечен 
2010-10-30 
33 с.
1248 MKD 
PDF
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 4: Безжично читање на мерачи (Радиочитање на мерачи за оперирање во интервал помеѓу 868 MHz и 870 MHz [SRD]) (идентичен со EN 13757-4: 2005)
МКС EN 13757-4:2013
EN 13757-4:2013
English
Публикуван 
2013-11-30 
с.
0 MKD 
PDF
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 4: Безжично читање на мерачи (Радиочитање на мерачи за оперирање во SRD интервал)
МКС EN 13757-5:2010
EN 13757-5:2008
English
Повлечен 
2010-10-30 
84 с.
1966 MKD 
PDF
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 5: Безжичен пренос (идентичен со EN 13757-5: 2008)
МКС EN 13757-5:2016
EN 13757-5:2015
English
Публикуван 
2016-02-29 
108 с.
2117 MKD 
PDF
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 5: Безжичен пренос
МКС EN 13757-6:2010
EN 13757-6:2008
English
Повлечен 
2010-10-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 6: Локална магистрала (идентичен со EN 13757-6: 2008)
МКС EN 13757-6:2016
EN 13757-6:2015
English
Публикуван 
2016-02-29 
8 с.
567 MKD 
PDF
Комуникациски систем за мерачи - Дел 6: Локална магистрала
МКС EN 16836-1:2016
EN 16836-1:2016
English
Публикуван 
2016-11-30 
с.
0 MKD 
PDF
Комуникациски системи за мерачи – Бежична вмрежена мрежа за размена на податоци на мерачи – Дел 1: Вовед и рамка за стандардизација
МКС EN 16836-2:2016
EN 16836-2:2016
English
Публикуван 
2016-11-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Комуникациски системи за мерачи – Бежична вмрежена мрежа за размена на податоци на мерачи – Дел 2: Спецификација на мрежниот слој и магацинот
МКС EN 16836-3:2016
EN 16836-3:2016
English
Публикуван 
2016-11-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Комуникациски системи за мерачи – Бежична вмрежена мрежа за размена на податоци на мерачи – Дел 3: Енергетска профилна спецификација која се однесува на апликацискиот слој
English
Публикуван 
2010-06-30 
28 с.
1134 MKD 
PDF
Железнички апликации - Радиосистем за далечинска контрола на влечните возила за товарен сообраќај (идентичен со EN 50239:1999)
МКС EN 60864-2:2010
IEC 60864-2:1997; EN 60864-2:1997
English
Публикуван 
2010-06-30 
42 с.
1399 MKD 
PDF
Стандардизација на меѓуповрзувањата помеѓу предавателните системи и опремата за надгледување - Дел 2: Стандарди за интерфејси за системи кои користат меѓуповрзување со податочни bus-ови (идентичен со EN 60864-2:1997)
МКС EN 60870-2-1:2006
IEC 60870-2-1:1995; EN 60870-2-1:1996
English
Публикуван 
2006-11-30 
43 с.
1399 MKD 
PDF
Опрема и ситеми за далечинско управување - Дел 2: Работни услови - Дел 1: Напојување со електрична енергија и електромагнетна компатибилност (Идентичен со EN 60870-2-1:1996)
МКС EN 60870-2-2:2010
IEC 60870-2-2:1996; EN 60870-2-2:1996
English
Публикуван 
2010-10-30 
33 с.
1248 MKD 
PDF
Опрема и системи за далечинско управување - Дел 2: Работни услови - Секција 2: Услови на работната околина (климатски, механички и други неелектрични влијанија) (идентичен со EN 60870-2-2:1996)

143 најдени, страна 1 од 8 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7