Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 2243-1:2008
EN 2243-1:2005
English
Публикуван 
2008-12-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Неметални материјали - Конструкциски лепила - Метод на испитување - Дел 1: Смолкнување на единечен преклоп (идентичен со EN 2243-1:2005)
МКС EN 2243-2:2008
EN 2243-2:2005
English
Публикуван 
2008-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Неметални материјали - Конструкциски лепила - Метод на испитување - Дел 2: Прекин на спојот метал-метал со лупење (идентичен со EN 2243-2:2005)
МКС EN 2243-3:2008
EN 2243-3:2005
English
Публикуван 
2008-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Неметални материјали - Конструкциски лепила - Метод на испитување - Дел 3: Тест со лупење на јадро во форма на саќе од метална површина (идентичен со EN 2243-3:2005)
МКС EN 2243-4:2008
EN 2243-4:2005
English
Публикуван 
2008-12-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Неметални материјали - Конструкциски лепила - Метод на испитување - Дел 4 Испитување со истегнување насистем од положено јадро во форма на саќе-метал (идентичен со EN 2243-4:2005)
МКС EN 2243-5:2008
EN 2243-5:2005
English
Публикуван 
2008-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Неметални материјали - Конструкциски лепила - Метод на испитување - Дел 5: Испитувања на стареење (идентичен со EN 2243-5:2005)
МКС EN 2243-6:2008
EN 2243-6:2005
English
Публикуван 
2008-12-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Неметални материјали - Конструкциски лепила - метод на испитување - Дел 6: Одредување на напрегање и деформација на смолкнување (идентичен со EN 2243-6:2005)
МКС EN 2667-2:2018
EN 2667-2:2018
English
Публикуван 
2018-03-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
МКС EN 2667-6:2008
EN 2667-6:2001
English
Публикуван 
2008-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Неметални материјали - Пенливи конструкциски лепила - Методи на испитување - Дел 6: Одредување на апсорпција на вода (идентичен со EN 2667-6:2001)
English
Публикуван 
2008-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Неметални материјали - Конструкциски лепила - Методи на испитување - Одредување на дебелина на основен премаз (идентичен со EN 2781:1998)
English
Публикуван 
2013-04-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Воздухопловна серија – Неметални материјали – Системи за структурно лепење – Лепило во паста – Техничка спецификација
English
Публикуван 
2013-04-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Воздухопловна серија – Неметални материјали – Анаеробни полимеризирани смеси – Торзиона јакост 2 Nm
English
Публикуван 
2013-04-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Воздухопловна серија – Неметални материјали – Анаеробни полимеризирани смеси – Прицврстување на навои – Торзиона јачина 16 Nm
English
Публикуван 
2014-01-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Воздухопловна серија – Неметални материјали – Анаеробни полимеризирани смеси – Прицврстување на навои –Торзиона јачина 19 Nm

13 најдени, страна 1 од 1 Испечати го пребараниот резултат        1