Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Проект 
2019-05-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
English
Публикуван 
2010-07-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Пакување - Управување со хигиената при производство на пакување за хранливи продукти -Барања (идентичен со EN 15593:2008)
English
Публикуван 
2017-03-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Хигиена на храна - Производство и точење на топли напитоци од апарати за топли напитоци - Хигиенски барања, тест за миграција
English
Публикуван 
2011-07-30 
с.
0 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Детекција на храна третирана со јонизирачко зрачење со коски – Метод преку ESR спектроскопија
МКС EN ISO 21469:2009
ISO 21469:2006; EN ISO 21469:2006
English
Публикуван 
2009-07-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Безбедност на машини - Масла со случаен контакт со производ - Хигиенски барања (ISO 21469:2006)
МКС EN ISO 22000:2008
ISO 22000:2005; EN ISO 22000:2005
English
Повлечен 
2008-11-30 
32 с.
1210 MKD 
PDF
Систем за управување со безбедноста на храната - Барања за сите организации вклучени во синџирот на храната (ISO 22000:2005)
МКС EN ISO 22000:2008/AC:2008
ISO 22000:2005/Cor 1:2006; EN ISO 22000:2005/AC:2006
French
Повлечен 
2008-11-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Систем за управување со безбедноста на храната - Барања за сите организации вклучени во синџирот на храната (ISO 22000:2005/Cor.1:2006)
МКС EN ISO 22000:2018
ISO 22000; EN ISO 22000:2018
English
Публикуван 
2018-07-30 
41 с.
1399 MKD 
PDF
Систем за управување со безбедноста на храната - Барања за сите организации вклучени во синџирот на храната (ISO 22000:2017)
МКС ISO 22004:2017
ISO 22004:2014
English
Публикуван 
2017-05-30 
33 с.
1248 MKD 
PDF
Системи за управување со безбедност на храна - Упатство за примена на ISO 22000
МКС ISO 22006:2017
ISO 22006:2009
English
Публикуван 
2017-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Системи за управување со квалитет - Упатство за примена на ISO 9001:2008 во производство на житарки
МКТС ISO/TS 22002-1:2017
ISO/TS 22002-1:2009
English
Публикуван 
2017-05-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
програми за неопходни предуслови за безбедност на храна - Дел 1: Производство на храна
English
Публикуван 
2017-05-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Системи за управување со безбедност на храна - Барања за тела кои вршат проверка и сертификација на системи за управување со безбедност на храна

12 најдени, страна 1 од 1 Испечати го пребараниот резултат        1