Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2010-02-28 
9 с.
605 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук - Определување на релативна густина (идентичен со EN 1131:1994)
English
Публикуван 
2010-02-28 
8 с.
567 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук - Определување на pH-вредност (идентичен со EN 1132:1994)
English
Публикуван 
2010-02-28 
8 с.
567 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук - Определување на бројот на формол број (идентичен со EN 1133:1994)
English
Публикуван 
2010-02-28 
14 с.
756 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук - Определување на содржина на натриум, калиум, калциум и магнезиум со атомска апсорпциона спектрометрија (AAS) (идентичен со EN 1134:1994)
English
Публикуван 
2010-02-28 
8 с.
567 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук - Определување на пепел (идентичен со EN 1135:1994)
English
Публикуван 
2010-02-28 
9 с.
605 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук - Определување на содржина на фосфор – Метод на спектрометрија (идентичен со EN 1136:1994)
English
Публикуван 
2010-02-28 
11 с.
681 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук – Ензимско определување на содржина на лимонска киселина (цитрат) – NADH метод на спектрометрија (идентичен со EN 1137:1994)
English
Публикуван 
2010-12-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук - Ензимско определување на содржина на L-јаболкова киселина ( L- малат) - NADH метод на спектрометрија (идентичен со EN 1138:1994 )
English
Публикуван 
2010-12-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук - Ензимско определување на содржина на D-изо лимонска киселина - NADPH метод на спектрометрија (идентичен со EN 1139:1994 )
English
Публикуван 
2010-02-28 
с.
0 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук – Ензимско определување на содржина D-гликоза и D-фруктоза – NADPH метод на спектрометрија (идентичен со EN 1140:1994)
English
Публикуван 
2011-07-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук – Спектрометриско определување содржина на пролин
English
Публикуван 
2010-02-28 
8 с.
567 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук - Определување на содржина на сулфати (идентичен со EN 1142:1994)
English
Публикуван 
2011-07-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук – Определување содржина на хлориди – Потенциометриски метод на титрација
English
Публикуван 
2010-02-28 
8 с.
567 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук - Определување на содржина на пулпа добиена со центрифугирање (идентичен со EN 12134:1997)
English
Публикуван 
2010-02-28 
10 с.
605 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук - Определување на содржина на азот – Метод на Кјелдал (идентичен со EN 12135:1997)
English
Публикуван 
2010-02-28 
15 с.
794 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук - Определување на вкупна содржина на каротиноид и индивидуални фракции на каротиноид (идентичен со EN 12136:1997)
English
Публикуван 
2011-07-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук – Определување винска киселина во сокови од грозје – Метод на течна хроматографија со високи перформанси
English
Публикуван 
2011-07-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук – Ензимско определување содржина на D- јаболчна киселина - NAD спектрометриски метод
English
Публикуван 
2010-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук - Проценка на содржина на растворливи цврсти материи - Рефрактометриски метод(идентичен со EN 12143:1996)
English
Публикуван 
2011-07-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Сокови од овошје и зеленчук – Определување вкупна алкалност во пепел – Титрационен метод

36 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2