Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2011-03-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување охратоксин А во храна на основа на житарки за бебиња и мали деца- HPLC метод со пречистување со имуноафинитетна колона и флуоресцентна детекција(идентичен со EN 15835:2010)
English
Публикуван 
2011-09-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на патулин во овошни сокови и пире од овошје за доенчиња и мали деца – HPLC метод со прочистување на течно/течно раздвојување и екстракција на цврста фаза и УВ детекција.
English
Публикуван 
2011-09-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Прехранбени производи- Определување на деоксиниваленол во житарки,производи од житарки и храна базирана на житарки за доенчиња и деца – HPLC метода со пречистување со имунаофинитетна колона и УВ детекција
English
Публикуван 
2015-12-30 
с.
0 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување фумонизин B1 и фумонизин B2 во преработена пченка во храна за доенчиња и деца - HPLC метод со имуноафинитетно колонско прочистување со претколонска дериватизација и флуоресцентна детекција
English
Публикуван 
2018-04-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување бензен во безалкохолни пијалоци, други пијалоци и храна за доенчиња базирана на зеленчук со “headspace“гасна хроматографија со масена спектрометрија(HS-GC-MS)
English
Публикуван 
2018-04-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување токсин Т-2 и токсин НТ-2 во житарки и производи од житарки наменети за бебиња и мали деца со LC-MS/MS со SPE прочистување
МКС EN ISO 8381:2010
ISO 8381:2008; EN ISO 8381:2008
English
Публикуван 
2010-12-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Храна за доенчиња базирана на млеко - Определување на содржина на масти - Гравиметриски метод (Референтен метод) (ISO 8381:2008)
English
Повлечен 
2012-06-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Храна – Определувањефумонизин B1 и фумонизин B2 во преработена пченка во храна за доенчиња и деца - HPLC метод со имуноафинитетно колонско прочистување со претколонска дериватизација и флуоресцентна детекција

8 најдени, страна 1 од 1 Испечати го пребараниот резултат        1