Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МК CWA 16379:2012
CWA 16379:2011
English
Публикуван 
2012-06-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Горива и биогорива – Чисто гориво за концептот на дизел мотор – Барања и методи на испитување
English
Повлечен 
2009-09-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Дизел и екстралесно гориво за домакинство - Определување на точката на зачепување на ладниот филтер
English
Публикуван 
2016-01-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Дизел и екстралесно гориво за домакинство - Определување на точката на зачепување на ладниот филтер, со процедура на постепено ладење
English
Публикуван 
2009-09-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Течни нафтени производи - Безоловен бензин - Определување содржина на бензен со помош на гасна хроматографија
МКС EN 12177:2009/AC:2012
EN 12177:1998/AC:2000
English
Публикуван 
2012-09-30 
с.
0 MKD 
PDF
Течни нафтени производи - Безоловен бензин - Определување содржина на бензен со помош на гасна хроматографија
English
Повлечен 
2009-10-31 
11 с.
681 MKD 
PDF
Течни нафтени производи - Одредување на контаминација кај средни дестилациски горива (идентичен со EN 12662:2008)
English
Публикуван 
2016-01-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Течни нафтени производи - Одредување на контаминација кај средни дестилациски горива
МКС EN 13016-1:2008
EN 13016-1:2007
English
Повлечен 
2008-07-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Течни нафтени производи - Притисок на пареа - Дел:1 Определување на притисок на пареи при заситен воздух (ASVP) и пресметување еквивалент на притисок на пареи при сув воздух (DVPE) (идентичен со EN 13016-1:2007)
МКС EN 13016-1:2018
EN 13016-1:2018
English
Публикуван 
2018-05-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Течни нафтени производи - Притисок на пареа - Дел:1 Одредување на притисок на пареи при заситен воздух (ASVP) и пресметување еквивалент на притисок на пареи при сув воздух (DVPE)
МКС EN 13016-2:2009
EN 13016-2:2007
English
Публикуван 
2009-12-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Течни нафтени производи - Притисок на пареа - Дел 2: Одредување на апсолутниот притисок на пареата (AVP) на температура помеѓу 40°C и 100°C (идентичен со EN 13016-2:2007)
МКС EN 13016-3:2018
EN 13016-3:2018
English
Публикуван 
2018-05-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Течни нафтени производи - Притисок на пареа - Дел 3: Одредување на притисок на пареи и пресметување еквивалент на притисок на пареи при сув воздух (DVPE) (Метода на Тројна експанзија)
English
Публикуван 
2008-07-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Течни нафтени производи - Безоловен бензин - Определување органски оксигенати и вкупна содржина органски врзан кислород, со помош на гасна хроматографија со употреба на промена на колони (идентичен со EN 13132:2000)
English
Публикуван 
2010-09-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Нафтени производи -Определување на мали количини на олово кај моторните бензини - Бранова должина -дисперзивна флуоросцентна спектрометрија со Х-зраци (XRF) (идентичен со МКС EN 13723:2002)
English
Повлечен 
2007-06-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Течни нафтени производи - Определување на содржината на метил естер на масни киселини (FAME) во средните дестилати - Метода на инфрацрвена спектрометрија (идентичен со ЕN 14078:2003)
English
Повлечен 
2011-03-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Течни нафтени производи - Определување на содржината на метил естри на масни киселини (FAME) во средните дестилати - Метода на инфрацрвена спектроскопија (идентичен со EN 14078:2009)
English
Публикуван 
2016-01-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Течни нафтени производи - Определување на содржината на метил естри на масни киселини (FAME) во средните дестилати - Метода на инфрацрвена спектроскопија
English
Повлечен 
2008-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Горива за греење - Метил естер на масни киселини (FAME) - Барања и методи на тестирање
МКС EN 14213:2008/AC:2008
EN 14213:2003/AC:2003
English
Повлечен 
2008-09-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Горива за греење - Метил естер на масни киселини (FAME) - Барања и методи на тестирање
English
Повлечен 
2007-03-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Автомобилски горива - Метил естер на масни киселини (FAME) за дизел мотори - Барања и тест методи
МКС EN 14214:2007/AC:2007
EN 14214:2003/AC:2003
English
Повлечен 
2007-03-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Автомобилски горива - Метил естер на масни киселини (FAME) за дизел мотори - Барања и тест методи

183 најдени, страна 1 од 10 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7