Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2011-04-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Инсталации и опрема за течен природен гас - Испитување на изолационите постави во просториите во кои што се задржува природниот течен гас (идентичен со EN 12066:1997)
Macedonian
Повлечен 
2008-11-30 
27 с.
1134 MKD 
PDF
Системи за снабдување со гас - Гасни станици за регулација на притисок за пренос и дистрибуција - Функционални барања
English
Повлечен 
2008-11-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Системи за снабдување со гас - Гасни станици за регулација на притисок за пренос и дистрибуција - Функционални барања
МКС EN 12186:2008/A1:2008
EN 12186:2000/A1:2005
English
Повлечен 
2008-11-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Системи за снабдување со гас - Гасни станици за регулација на притисок за пренос и дистрибуција - Функционални барања
English
Публикуван 
2014-11-30 
37 с.
1323 MKD 
PDF
Инфраструктура за гас - Гасни станици за регулација на притисок за пренос и дистрибуција - Функционални барања
English
Повлечен 
2011-04-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Инсталации и опрема за ТНГ - Испитување на соодветноста на дихтунзите дизајнирани за рабните зглобови на цевките за ТНГ (идентичен со EN 12308:1998)
English
Повлечен 
2008-11-30 
41 с.
1399 MKD 
PDF
Системи за снабдување со гас - Компресорски станици - Функционални барања (идентичен со EN 12583:2000)
English
Публикуван 
2011-04-30 
32 с.
1210 MKD 
PDF
Инсталации и опрема за течен природен гас— Испитување на соодветноста на системите за земање примероци на ТНГ (идентичен со EN 12838:2000)
English
Повлечен 
2006-05-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Бензински станици - Изработка и карактеристики на автоматски млазници за употреба кај апаратите за полнење гориво (идентичен сo EN 13012:2001)
English
Публикуван 
2012-11-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Бензински станици – Изработка и карактеристики на автоматски млазници за употреба кај апаратите за полнење гориво
English
Публикуван 
2011-04-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Работа на возила на компримиран природен гас (идентичен со EN 13423:2000)
English
Повлечен 
2010-07-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Гумени и пластични црева и приклучоци за црева со внатрешна рекуперација на пареи за системи за точење на гориво - Спецификација (идентичен со EN 13483:2005)
English
Публикуван 
2013-07-30 
33 с.
1248 MKD 
PDF
Гумени и пластични црева и приклучоци за црева со внатрешна рекуперација на пареи за системи за точење на гориво – Спецификација
English
Повлечен 
2010-07-30 
28 с.
1134 MKD 
PDF
Гумени и пластични црева и приклучоци за црева за мерни системи за точење на гориво - Спецификација (идентичен со EN 1360:2005)
English
Публикуван 
2013-07-30 
28 с.
1134 MKD 
PDF
Гумени и пластични црева и приклучоци за црева за мерни системи за точење на гориво – Спецификација
English
Повлечен 
2006-05-30 
56 с.
1550 MKD 
PDF
Уреди за спречување од преполнување на статични резервоари за течни горива
МКС EN 13616:2006/AC:2008
EN 13616:2004/AC:2006
English
Повлечен 
2008-04-30 
6 с.
0 MKD 
PDF
Уреди за спречување преливање кај статични резервоари за течни нафтени горива - Коригендум
МКС EN 13617-1:2006
EN 13617-1:2004
English
Повлечен 
2006-05-30 
51 с.
1550 MKD 
PDF
Бензински станици - Дел 1: Барања за безбедност при изработка и карактеристики на мерни пумпи, уреди за точење и далечински пумпни единиви
МКС EN 13617-1:2006/AC:2007
EN 13617-1:2004/AC:2006
English
Повлечен 
2007-02-28 
4 с.
0 MKD 
PDF
Бензински станици – Дел 1: Барања за безбедност при изработка и карактеристики на мерни пумпи, уреди за точење и далечински пумпни единици
МКС EN 13617-1:2012
EN 13617-1:2012
English
Публикуван 
2012-11-30 
53 с.
1550 MKD 
PDF
Бензински станици - Дел 1: Барања за безбедност при градба и работа на мерни пумпи, уреди за точење и далечински пумпни единици

140 најдени, страна 1 од 7 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7