Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Проект 
2018-12-16 
с.
0 MKD 
PDF
Бои и лакови – Одредување на содржината на лесно-испарливата материја и стапката на ширење на материјалите за намотување
prМКС EN ISO 1518-2:2018
ISO/CD 1518-2; prEN ISO 1518-2
English
Проект 
2018-09-16 
с.
0 MKD 
PDF
Бои и лакови – Определување на отпорноста на гребење – Дел 2: Метод на променливо полнење (ISO 1518-2:2011)
МКС EN 1062-1:2009
EN 1062-1:2004
English
Публикуван 
2009-11-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Бои и лакови - Материјали за покривки и системи на покривки за надворешни ѕидови и бетон - Дел 1: Класификација (идентичен со EN 1062-1:2004)
МКС EN 1062-11:2009
EN 1062-11:2002
English
Публикуван 
2009-11-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Бои и лакови - Материјали за покривки и системи на покривки за надворешни ѕидови и бетон - Дел 11: Методи за кондиционирање пред испитување
МКС EN 1062-11:2009/AC:2009
EN 1062-11:2002/AC:2005
English
Публикуван 
2009-11-30 
1 с.
0 MKD 
PDF
Бои и лакови - Материјали за покривки и системи на покривки за надворешни ѕидови и бетон - Дел 11: Методи за кондиционирање пред испитување
МКС EN 1062-3:2009
EN 1062-3:2008
English
Публикуван 
2009-11-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Бои и лакови - Материјали за покривки и системи на покривки за надворешни ѕидови и бетон - Дел 3: Определување на пропустливост на течна вода (идентичен со EN 1062-3:2008)
МКС EN 1062-6:2009
EN 1062-6:2002
English
Публикуван 
2009-11-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Бои и лакови - Материјали за покривки и системи на покривки за надворешни ѕидови и бетон - Дел 63: Определување на пропустливост на јаглероддиоксид (идентичен со EN 1062-6:2002)
МКС EN 1062-7:2009
EN 1062-7:2004
English
Публикуван 
2009-11-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Бои и лакови - Материјали за покривки и системи на покривки за надворешни ѕидови и бетон - Дел 7: Определување на својствата за премостување прснатина (идентичен со EN 1062-7:2004)
МКС EN 12206-1:2009
EN 12206-1:2004
English
Публикуван 
2009-11-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Бои и лакови - Покривки врз алуминиум и алуминиумски легури за архитектонска примена - Дел 1: Покривки добиени од прашок (идентичен со EN 12206-1:2004)
English
Публикуван 
2009-11-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Бои и лакови - Материјали за покривки и системи на покривки на водна основа за внатрешни ѕидови и тавани - Класификација
МКС EN 13300:2009/AC:2009
EN 13300:2001/AC:2002
English
Публикуван 
2009-11-30 
с.
0 MKD 
PDF
Бои и лакови - Материјали за покривки и системи на покривки на водна основа за внатрешни ѕидови и тавани - Класификација
English
Публикуван 
2009-11-30 
27 с.
1134 MKD 
PDF
Бои и лакови - Упатство за класификација и избор на системи на покривки кои се наменети за дрвени материјали за мебел за внатрешна употреба (идентичен со EN 15060:2006)
English
Повлечен 
2009-11-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Бои и лакови - Лабораториски метод за испитување на ефикасноста на заштитните средства на филмот во превлеката против габи (идентичен со EN 15457:2007)
English
Публикуван 
2014-09-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Бои и лакови - Лабораториски метод за испитување на ефикасноста на заштитните средства на филмот во превлеката против габи
English
Повлечен 
2009-11-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Бои и лакови - Лабораториски метод за испитување на ефикасноста на заштитните средства на филмот во превлеката против алги (идентичен со EN 15458:2007)
English
Публикуван 
2014-09-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Бои и лакови - Лабораториски метод за испитување на ефикасноста на заштитните средства на филмот во превлеката против алги
English
Публикуван 
2011-10-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Бои и лакови – Одредување на содржината на лесно-испарливата материја и стапката на ширење на материјалите за намотување
English
Публикуван 
2011-12-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Бои и лакови – Лабораториски метод за определување на испуштањето на супстанции од превлеките при повремен контакт со вода
English
Публикуван 
2013-12-30 
с.
0 MKD 
PDF
Бои и лакови – Оцена на емисиите од супстанците на облогите изложени на внатрешен воздух – Земање примероци, кондиционирање и тестирање
English
Публикуван 
2014-08-30 
7 с.
567 MKD 
PDF

243 најдени, страна 1 од 13 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7